Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ute i kylan

Annons

Lasse Hellander har ideal som inte är politiskt korrekta i s-toppen i Dalarna. Han har ett djupt miljöengagemang och anser att miljöfrågorna är tämligen iskalla i s numera. Han arbetar för vad han kallar för "socialt utvecklade individer" vilket lett till att han varit drivande bakom en friskola och ett föräldrakooperativt dagis med waldorfpedagogik som grund.

Hellanders beskrivning av sin tid som ombudsman är en inblick i ett politiskt arbetssätt som bygger på en manipulativ maktutövning.

- Peter Hultqvist har en mycket stor skicklighet när det gäller att utnyttja de demokratiska ramarna. I själva verket är det han som bestämmer. Det är befogat att kalla honom för en despot eller en patriark, säger Hellander.

Kritiken från Lasse Hellanders sida är emellertid inriktad på det system som gör maktutövandet möjligt. I centrum av ett system med ett stort demokratiskt underskott finns "den starke mannen". I länspolitiken och i Borlänge kommun sammanstrålar den högsta makten i en och samma person.

Hellander anser att graden av engagemang i politiska frågor från medborgarna ökar hela tiden. Men partipolitiken avskräcker många, som en följd av den odemokratiska kulturen i de politiska organisationerna.

Modellen med fem härskartekniker (osynliggörande, förlöjligande, informationsundanhållande, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam) används fullt ut i Dalarna. Under intervjun nämner Hellander rader med exempel på vad han anser är dubiöst politiskt manövrerande.

Väntjänster: Att kommunalråd sköter detaljfrågor skapar lojalitetsband.

- Kom till mig så ska jag ordna det där, säger patriarken. Och när han gjort det har han skapat en trogen undersåte.

Politisk bestraffning: Det socialdemokratiska kommunalråd i övriga Dalarna som inte sluter upp bakom Peter Hultqvists politiska agenda riskerar att motarbetas i andra frågor, exempelvis infrastrukturinvesteringar.

Utnämningsmakt: Partitoppen inrättar ofarliga reträttuppdrag för dem som är obekväma. Samtidigt placerar ledningen sina trogna anhängare på alla nyckeluppdrag.

Manipulerande mötesteknik: Kommunfullmäktige utgör ett transportkompani där s-linjen röstas igenom. Men också arbetarekommunens möten är regisserade av några få inflytelserika förtroendemän.

- Arbetssättet i arbetarekommunen påminner om en nämnd - förslag som väckts av någon annan än makthavarna hanteras som att de kommer från oppositionen. Kreativitet, idéer och ett positivt utvecklingsklimat omöjliggörs. Jag blev uppmanad att sluta med att tala med vanligt folk och företrädare för andra partier och i stället bara köra alla frågor internt i s.

Remiss till ett beredningsorgan, så att aktualiteten klingar av, är en vanlig maktmetod. När det inför en omröstning finns motkandidater till s-toppens kandidat stryps mötesdebatten.

Lojala organisationer: Tjänstemän omfattas av en maktkultur som "sitter i väggarna" där de arbetar. Det gör att alla ärenden skickas till kommunalrådet för bedömning. Initiativ som kommunalrådet inte vill få genomförda förhalas medvetet.

- Vad gällde friskolefrågan i Borlänge utsattes jag för "organiserat sabotage" på tjänstemannanivå. Gång på gång hamnade mitt ärende underst i högen.

Hellander accepterar inte att det skulle vara nödvändigt att vara en skicklig maktspelare och att exempelvis Hultqvist ställer sin förmåga i god socialdemokratisk politiks tjänst.

- Nej. De är ute efter makten i sig. Och vem avgör vad som är god socialdemokratisk politik? Hultqvist själv?

Mer läsning

Annons