Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uranpriset påverkar kärnkraften

Annons

Svar till Johan Simu,

den 29 december:

JS anklagar mig för att vara oseriös då han anser att kärnkraftsel är "i stort sett oberoende av uranpriset". Det lärde jag mig också när jag läste kärnfysik på Tekniska Högskolan på 60-talet. Jag trodde dock att den felaktigheten tagits bort från högskoleundervisningen.

Kärnkraften måste konkurrera med andra energislag och får därför inte kosta hur mycket som helst. Därför är det i dag inte lönsamt att utvinna uran från havsvatten eller från fosfater. Uranhalten i havsvatten är cirka tre milligram per ton.

Det uranet blir knappast lönsamt att utvinna i framtiden heller. Vindkraft och solel blir billigare och räcker till för att ersätta dagens elproduktion från både kärnkraft och fossilbaserad kraft. I dag finns ingen fungerande teknik för uranutvinning ur havet. Uran i fosfater är en lika begränsad tillgång som dagens brytvärda uran.

Ett annat hinder är att uranbrytning är en mycket smutsig verksamhet som sprider radioaktivitet över stora områden. Därför har de flesta kommunerna som kan komma att bli berörda av uranbrytning i Sverige redan tackat nej. Bränslekostnaderna för kärnkraften med dagens uranpriser, 65 dollar per pound uranoxid, blir knappt tio öre/kWh. Lägg därtill kostnaden för byggande, rivning och drift av reaktorn samt avfallskostnaden. De totala kostnaderna för den nya finska kärnkraftreaktorn blir då minst 150 miljarder kronor det vill säga mycket dyrare än förnybar el. Det finns därför inga marginaler för höjda uranpriser.

GÖRAN BRYNTSE, TEKNOLOGIE DOKTOR ORDFÖRANDE I FOLKKAMPANJEN MOT KÄRNKRAFT/KÄRNVAPEN

Mer läsning

Annons