Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppsalabo får styra i Grangärde

Annons

Det berättar Lars Gustafson, avdelningsdirektör vid länsstyrelsens rättsenhet.

Lars-Göran Eriksson är samfällighetsföreningens advokat i bråket med medlemmen Björn Henriques. Det var Eriksson som i början av maj begärde att länsstyrelsen skulle utse en så kallad särskild syssloman.

Skälet var att Björn Henriques fått gehör för en skrivelse till fastighetsdomstolen vid Falu tingsrätt. Domstolens utlåtande i slutet av april innebar att de beslut föreningen fattat på årsstämman den 21 mars inte får verkställas. Eftersom ny styrelse valts på årsstämman medförde domstolens beslut att föreningen inte längre har någon styrelse.

-Det är genom tips vi har hittat Carl Johan Hjälme. Han har bland annat arbetat med lantmäterifrågor och utgör nu styrelse för Saxhyttans Samfällighetsförening, uppger Lars Gustafson.

I länsstyrelsens beslut sägs att Hjälmes uppgift är att se till att en ny beslutsför styrelse utses.

- Hjälme måste kalla till ny årsstämma vid en tidpunkt som han finner lämplig. Enda alternativet är att fastighetsdomstolen drar tillbaka sitt beslut.

Enligt Lars Gustafson har länsstyrelsen inte satt någon tidsgräns för när Hjälme måste vara klar med sitt arbete.

-Nej, vi har inte gjort någon sådan bedömning och det är tveksamt om vi över huvud taget har befogenhet att göra det.

Så vitt Gustafson känner till har Carl Johan Hjälme ingen som helst koppling till någon av parterna i "Sockenstugebråket". Detta var också en förutsättning för att Uppsalabon skulle tilldelas uppdraget.

Nya turer är alltså att vänta i trätan som i grunden handlar om vilket pris kyrkan ska betala för marken där Sockenstugan står.

50 000 kronor som majoriteten i föreningen anser är en lämplig summa eller omkring 150 000 som Ludvikaadvokaten Björn Henriques förfäktar?

För övrigt är det inte alldeles säkert att sista ordet är sagt angående valet av särskild syssloman.

- Vårt beslut kan överklagas till länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten, uppger Lars Gustafson.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons