Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unika naturvärden är mindre kända

Annons

Pekka Hedin har under 30 år arbetat med att förädla Kungsörs naturvärden som rymmer ett eklandskap, strandbetesland och ett järnålderslandskap.

Han var inbjuden av Dalsällskapet för att hålla ett seminarium om ängs- och hagmarker. Ulf Ljusteräng från Dalsällskapet vill bättre ta till vara Säterdalens naturliga värden.

-Det är en unik ravin och kunskapen om den är dålig, även bland Säterbor. För mig som naturintresserad börjar det intressanta bortom fäboden, för-klarar Ulf Ljusteräng.

Värna, vårda och visa är det synsätt Dalsällskapet arbetar efter och de får mycket stöttning från Länsstyrelsen, berättar Ulf Ljusteräng.

Genom den vision Kungsörs kommun antog har bland annat 700 hektar igenvuxen betesmark förvandlats till ett öppet landskap med en biologisk mångfald.

Genom vandringsleder, kartor och informationsskyltar är tillgängligheten och attraktionskraften stor bland boende och turister.

-De första tio åren var jag ganska ensam inom mitt arbete, berättade Pekka Hedin, men för att lyckas blev fler och fler aktörer engagerade. Allt från djurhållare till näringsliv, högskola och lokala föreningar.

-Det finns naturvårdspengar att söka. Kommuner kan söka stat-liga styrmedel, menade Pekka Hedin och betonade vikten av att vara flera aktörer.

-Naturvårdsarbetet ska vara en process, inte ett projekt, fortsatte han.

Seminariet fortsatte sedan vid Nordalsängen och almreservatet i Säterdalen. Naturskyddsföreningen har sedan många år tillbaka slagit ängen för att återskapa floran.

Efter en kort besiktning kunde Pekka Hedin ge konkreta råd för att öka den biologiska mångfalden. Fortsatt slåtter och efterbete av häst rekommenderades för att få bort förnan som det var för mycket av.

I augusti invigs det nya naturreservatet i Säterdalen och förberedelserna pågår. Broar ska bland annat läggas ut för att förbättra vandringssystemet. Kartor och skyltar ska också sättas upp.

KARIN PAULSSON

Mer läsning

Annons