Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unik skog hotas

Annons

Skogen på Reptjärnsberget har tidigare varit aktuell för reservatsbildning från länsstyrelsens sida men har prioriterats bort. En reservatsbildning kostar pengar då markägaren måste ersättas för skogen.

- Länsstyrelsen hänvisar till att vi har många andra reservat i kommunen, till exempel Gyllbergsreservatet, säger Roger Larsson i Naturskyddsföreningen i Borlänge.

- Länsstyrelsen har inte ändrat sig, trots att skogen har höga biologiska värden och innehåller träd med för Borlängetrakten unikt höga åldrar. Där finns tall-skog som är uppåt 300 år gammal, säger han.

Skogen på Reptjärnsberget hyser också en mängd mer eller mindre sällsynta arter.

- I området finns rödlistade lavar och svampar samt mer eller mindre sällsynta fåglar som tjäder, mesar, tretåig hackspett och pärluggla, berättar Bert Andersson i Naturskyddsföreningens Skogsgrupp.

De tycker att länsstyrelsen även missar skogens sociala värden.

- Det är ovanligt med ett sådant här gammalt skogsområde så nära stan, säger Roger Larsson.

En reservatsbildning är det starkaste skyddet för en hotad skog. Men det finns också möjlighet för Skogsstyrelsen att skydda skogen genom ett så kallat biotopskyddsområde. Något sådant har inte varit aktuellt.

- Därmed är vägen fri för avverkning av den gamla skogen som även bär spår av den förr så rika fäbodkulturen i Stora Tuna socken, säger Roger Larsson.

Naturskyddsföreningen i Borlänge kunde för en tid sedan konstatera att det pågår avverkning i utkanten av området.

- Det är skogsbolaget Bergvik som köpt rotposter, det vill säga träden, i området, berättar Roger Larsson.

Naturskyddsföreningen har därför hos länsstyrelsen lämnat en begäran om interremistiskt avverkningsförbud på Reptjärnsberget.

Naturskyddsföreningen kräver ett omedelbart förbud för avverkning inom de tidigare aktuella reservatsgränserna, en yta på 100 hektar, och att förbudet ska gälla till dess att länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller Borlänge kommun beslutat om ett permanent skydd för, i första hand kärnområdet, i det tilltänkta reservatet.

Sedan begäran skickades till länsstyrelsen har inte någon avverkning skett i anslutning till området.

- Skogsbolaget har sagt att det inte tänker avverka just nu. Men eftersom det gjorts en avverkningsanmälan så kommer det att avverka någon gång, säger Roger Larsson.

Länsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till Naturskyddsföreningens begäran.

I Dalarnas Miljömål framgår att natur- och kulturmiljövärden på produktiv skogsmark ska skyddas långsiktigt genom naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal eller frivilligt av markägaren.

Länsstyrelsen konstaterade själv nyligen i en rapport att avsättningen av naturreservat går för långsamt.

BIRGITTA WIBERG

Mer läsning

Annons