Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unga vinner med vår vision

Annons

Vi vill att våra elever ska ha ett brett gymnasieutbud med hög kvalitet inom vårt geografiska område. Vi vet att ungdomarna kommer att ha möjlighet att söka sig till andra orter, men om det finns en superbra gymnasieskola i närheten, kommer de flesta att välja den. Dessutom vill vi att Siljansgymnasiet blir så lockande att ungdomar från andra orter i länet och landet lockas hit.

Vi lever just nu i ett paradigmskifte. Näringslivet omstruktureras, arbeten flyttar både från och till Sverige, alltfler arbeten kräver förmåga att lära nytt och våga förändra. Samtidigt vet vi att hantverkskunnande, entreprenörskap och eget skapande också är viktiga ingredienser i framgång.

I denna värld är det av stor betydelse att kommunerna är goda exempel på att vara lärande organisationer. Eller varför inte lika gärna kalla det "en modern arbetsplats"?

På en sådan arbetsplats har man förmåga att spegla sig själv i omvärlden och ständigt förändra sig utifrån gällande krav och möjligheter. Här tar man vara på varje medarbetare genom delaktighet, ansvarstagande och kontinuerlig kompetenshöjning. Detta kräver ett tydligt ledarskap och förmåga att se de nya möjligheterna i framtida förändringar och nya behov. Men framförallt kräver det tillit. En tillit till den gemensamma förmågan att fatta beslut på ett klokt sätt, efter att ha inhämtat synpunkter och lyssnat på sina medarbetare.

Den arbetsplats vi här försöker beskriva skulle kunna vara det gymnasium vi vill att ungdomarna i Mora, Leksand, Rättvik, Älvdalen och Orsa ska få ta del av - nu och många år framöver.

Till en god gymnasieskola i Siljansområdet hör gemensamma satsningar på elevboende, kommunikationer, distansstudier, sociala aktiviteter och kanske det viktigaste av allt, elevdemokrati. För i ett Siljansgymnasium kommer inte undervisningen att pågå endast på en ort, utan i olika omfattning och former i alla våra fem kommuner.

Just nu har vi många gymnasieelever i alla våra kommuner, men mycket snart ser det annorlunda ut. Ett stort antal lärare går i pension inom de närmaste åren, samtidigt som antalet ungdomar minskar, mycket. Om vi skulle ha kvar all undervisning precis som den är i dag skulle det år 2012 gå färre än tio elever i varje klass! Vi tror att alla fem kommunerna har mycket att vinna på om vi gör den anpassningen tillsammans.

Om vi bygger framtidens Siljansgymnasium tillsammans blir ungdomarna de stora vinnarna. Det finns ytterligare en intressent, näringslivet. Vi är övertygade om att näringslivet inte bara hoppas, utan faktiskt förväntar sig av oss att vi ska organisera vår gymnasie-skola på ett sätt så att företagen och skolan kan samarbeta. Det är viktigt för att locka arbetskraft och företagsetableringar till Siljansregionen.

Ett förslag på en gemensam organisation för vår gymnasieskola - ett Siljansgymnasium - är ute i två olika remissomgångar i kommunerna. Fem kommunfullmäktigeförsamlingar förväntas ta beslut i december i år. Då blir alla vinnare, eleverna, föräldrarna, näringslivet och kommunerna.

BO PETTERSSON (C)

Mer läsning

Annons