Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Undomsrapporter på hög

Annons

År 2005 presenterade Landstinget Dalarna en värdefull rapport om hur våra tonåringar mår. Undersökningen omfattade alla 17-åringar i vårt län. I rapporten framkommer det tydligt att killar mådde bättre medan unga flickor visade tecken på depression och övergivenhet av olika slag. Fler allvarliga rop på hjälp kopplat till missbruk visade flest flickor från Borlänge.

Det framkom att flickor med ensamstående mödrar i högre grad mådde sämre. Anledningen till detta är okänt. Men generellt sätt handlade ungdomsproblemen om sänkt välbefinnande på grund av mobbning, avsaknad av kompisar i skolan, oro över framtiden, osäkerhet över sig själv, sömnsvårigheter, och problem med föräldrar.

Även vantrivsel i skolan var bland de mest vanliga orsakerna till varför man mådde dåligt. Detta vållar stora bekymmer eftersom bristande fokus på skolarbetet kan vara anledning till besvärsupplevelser man har haft.

Varför finns det ingen adekvat uppföljning på denna rapport? Jag föreslår härmed att alla rapporter som rör barn och ungdomar ska till barnombudsmannen för granskning och uppföljning.

Ombudsmannen ska initiera samarbete med berörda parter från skolan, hälsovården och föräldrar förstås. Ett väl fungerande samarbete är en absolut nödvändighet för våra barns och ungdomars välbefinnande.

Ombudsmannen bör med jämna mellan rum ge fullmäktigeledamöter aktuella rapporter om hälsoläget hos våra barn och ungdomar i Dalarna. Ungdomarnas problem får inte tigas ihjäl. Jag kräver därför en uppföljning!

KATARINA GUSTAVSSON (KD), LANDSTINGSPOLITIKER

Mer läsning

Annons