Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ulla Olssons blå dunster

Annons

Ulla Olsson (m) beklagar sig i en insändare den 25 januari över den bristande mångfalden inom skolan och äldreomsorgen. Sämre löneutveckling för personalen och färre skattebetalare i Borlänge kommun, antas av Ulla Olsson vara resultatet av samarbetspartiernas politik. Några sådana effekter finns det dock inte några belägg för.

Först kan man, oberoende av ideologisk hemvist, konstatera att det inte är någon brist på friskolor i Borlänge. Det går inte heller att säga att friskolor generellt är överlägsna kommunägda skolor. Kvaliteten kan variera inom båda skolformerna.

Däremot är det lätt att inse att friskolekonceptet innehåller en planeringsproblematik och en ekonomisk problematik som kan vara svårbemästrad. Detta kan leda till att kommunens resurser inte utnyttjas optimalt.

När det gäller äldreomsorgen så innebär intrapenaden precis den alternativa verksamhetsform som ger personalen stor frihet när det gäller att påverka hur verksamheten ska bedrivas.

Om vi istället lämnar ut delar av äldreomsorgen till upphandling så innebär det inget fritt val av driftsform för personalen, men däremot fritt fram för vilka företag som helst att lägga anbud på verksamheten enligt lagen om offentlig upphandling.

Ingenting säger att nuvarande personal skulle få arbete i det nya företaget eller att kvaliteten skulle bli högre.

Det finns en viktig ideologisk skillnad här. Vi tror inte att aktiebolag med vinstmaximering som mål självklart är lämpliga att bedriva äldreomsorg, barnomsorg eller skolverksamhet. När man som Ulla Olsson tittar på verksamheten från den politiska läktaren är det också lätt att bortse från all planerings- och kostnadsproblematik som många alternativ leder till.

Alternativa driftsformer kan ibland kännas lockande både för anställda och brukare. Men det går inte att okritiskt ropa fritt fram och tro att allt automatiskt ordnar sig till det bästa. Det gäller att inte kasta ut barnet med badvattnet.

Den vård och omsorg som bedrivs i Borlänge utvärderas regelbundet och håller hög kvalitet vid alla jämförelser. Men det betyder inte att vi är nöjda. Vi ska steg för steg arbeta för att ytterligare höja både kvaliteten och kostnadseffektivitet. I det sammanhanget innebär satsningen på intrapenad i äldreomsorgen en intressant möjlighet.

NILS PERSSON (S) LEIF LINDSTRÖM (V) NILS GOSSAS (MP)

Mer läsning

Annons