Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tunabyggen sviker sitt uppdrag

Annons

Nog är det konstigt att ägarna till Tunabyggen AB - Borlänge kommun - visar en sådan total enighet när det gäller att göra livet surt för företagets hyresgäster.

I den paneldebatt som Hyresgästföreningen ordnade för någon månad sedan var alla politiker, oavsett färg, eniga om att konsolideringen av Tunabyggens ekonomi var den allena saliggörande frågan. Ingen var intresserad av hyresgästernas levnadsvillkor, detta var tydligen helt ointressant.

Vänsterpartiet spädde på med att deklarera att självklart var det hyresgästerna som skulle betala notan för de tomma lägenheterna, inte förtaget, inte ägarna och inte staten. Några invändningar mot vänsterns resonemang hördes ej från övriga partier.

Tunabyggen har gått med 2,6 respektive 4,6 miljoner i vinst under de två senaste åren, och lämnar ett koncernbidrag till Borlänge kommuns förvaltnings AB. Trots låga taxor ligger Tunabyggen på den övre halvan i länet när det häller att ta ut höga hyror från hyresgästerna.

Hyresförhandlingarna har nu strandat på ägarens initiativ trots att flera frågor angående företagets drift, ekonomi och förvaltning ej klarats ut av företagsledningen. En fråga är till exempel varför Tunabyggen fullföljt försäljningen av 426 lägenheter trots att beslutet är överklagat till Boverket.

En eventuell räntehöjning nämndes också som ett hot mot företaget. Allmännyttans ägare har hotat med en räntehöjning i drygt ett år och ännu har ingenting hänt. De pågående hyresförhandlingarna lägger också hinder i vägen för en räntehöjning, då det visat sig att hyresförändringarna i de fall där avtalen är klara ligger på i genomsnitt 0,23 procent.

Riksbanken har i sina prognoser räknat med en betydligt högre höjning av hyrorna. Att så inte ser ut att bli fallet förändrar säkerligen prognoserna för en räntehöjning. Inte ens här hittar Tunabyggen argument för en hyreshöjning.

Att allmännyttan också har ett betydande samhällsansvar har tydligen kommunledningen missat helt. Företagets uppgifter är att tillhandahålla bra bostäder till en rimlig kostnad och att vara ett föredöme i den sociala delen av bostadspolitiken. Företagets huvudsakliga uppgift är inte att till varje pris söka höja hyrorna.

År 2006 är det år då vi åter ska gå till valurnorna. Valdeltagandet har stadigt minskat under de senaste valen, då framför allt i de valdistrikt som ligger i de stora hyresområdena.

Där har valdeltagandet sjunkit ner mot 70 procent medan motsvarande siffror för valdistrikt i kommunens gräddhyllor ligger över 90 procent. Det finns inget som talar för att det blir bättre i det kommande valet.

I hyresområdena är andelen väljare med sympatier på vänstra delen av den politiska skalan stor - ofta över 50 procent. Trots detta ser vi inget intresse hos politikerna på den kanten av att ägna sig åt bostadsfrågorna.

Var ska s och v ta sina väljare i framtiden om valdeltagandet fortsätter att minska samtidigt som ni så tydligt visar ert ointresse för dessa frågor? Och inom den borgerliga alliansen har man tydligen inte en tanke på att konkurrera om väljarna intresse i Borlänges hyresområden.

Vi i hyresgästföreningen kommer att fortsätta att motivera våra medlemmar att gå till valurnorna i september. Vi kommer inte att propagera för något enskilt politiskt parti, men vi kommer att uppmana våra medlemmar att ta reda på vilket parti som har bostadsfrågorna på sin politiska agenda.

RUNE HJORT

ORDFÖRANDE I HYRESGÄSTFÖRENINGEN BORLÄNGE


NILS NILSSON

ORDFÖRANDE I HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION MITT

Mer läsning

Annons