Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tre Toppars öde avgörs

Annons

Idre Fjäll, som är huvudman för projektet Tre Toppar, har under snart två år haft en miljökonsult, Anders Enetjärn, sysselsatt med att ta fram det underlag som ska visa att fördelarna och samhällsnyttan med projektet överväger nackdelarna.

Bakgrunden till Tre Toppar är att Idre Fjäll behöver ett utökat boende för att kunna behålla dagens verksamhet och framförallt ta nya marknadsandelar i en allt starkare konkurrens. Förutsättningen för att kunna locka till nya investeringar i nya bäddar är att erbjuda en bättre skidåkning. Det vill projektet uppnå genom att koppla samman Idre Fjäll med Fjätervålen och med skidåkning på Städjan. I de ursprungliga planerna talades om skidåkning från Städjans topp. De planerna har i omgångar justerats till att nu knappt nå upp över trädgränsen på Städjans framsida. Det är på Städjans baksida som den intressantaste skidåkningen finns.

Tre Toppars planer bygger på att en ny centrumanläggning ska växa fram vid Grängesåsvallen. Dit ska en transportlift från Idre Fjäll leda och därifrån ska en lift leda upp på Städjan, en höjdskillnad på enbart drygt 200 meter. Transportliftar planeras sedan runt själva toppen på den befintliga platån. På baksidan kommer en ny lift att skapas och där erbjuds en fallhöjd runt 300 meter. Med andra ord mindre än vad Fjätervålen redan idag erbjuder.

Från Städjans östra dalstation planeras en transportlift till Fjätervålen, över Foskan och myrmarkerna, sammanlagt en sträcka på omkring två kilometer.

För Idre Fjäll gäller det nu att kunna visa att de ingrepp som planeras i det Natura-2000 skyddade området ska finnas så tunga skäl så att tillstånd kan lämnas.

Det handlar om att visa att samhällsnyttan uppväger de ingrepp som ska ske men också att visa att skadorna i naturen blir små. Nyckelordet i MKB:n blir att "låna marken av naturen". Efter avslutat projekt ska marken återgå till vad den en gång var. Miljödokumentet betonar att det är en mycket liten del av de stora naturreservat i området som kommer att beröras. Därtill kommer det att förklara att det saknas skyddsvärda objekt i området.

Idre Fjäll har under hela processen valt att ligga lågt och den information till de bosatta i området, som Henrik Thomke jobbade med, har helt upphört sedan han plötsligt lämnade uppdraget med Tre Toppar. Något som har gjort att allt fler Idrebor nu ifrågasätter hela projektet. Bland annat därför att många är oroade för att fjällets unika profil ska komma att påverkas.

Likaså finns det både i bygden och i stort en okunskap om vad som gäller samerna och renarnas vandringsleder. Miljödokumentet ska visa hur lite profilen kommer att påverkas samt peka på en lösning för samerna.

Den lösning som med största sannolikhet förespråkas är att samerna kompenseras med ny mark, förslagsvis då söder om Grövlan. Ett annat alternativ är att helt enkelt stänga liftarna under den vecka då renarna flyttas från vinterbetet söder om Städjan, genom det nya skidåkningsområdet på sin väg mot Nipfjället och vidare mot Långfjället. Samerna är inte emot Tre Toppar, men kräver garantier för fortsatt renskötsel, alternativt nya vinterbetesmarker.

Tre Toppar måste också kompensera den Natura-2000 mark projektet vill använda, med likvärdig mark. Det som framförallt är skyddat är den västliga taigan, alltså barrskogen runt Städjan.

Anders Enetjärn har tidigare föreslagit att ersätta den marken med ett nytt naturreservat vid Vassbo gamla gruva. Där skulle i såfall en stor lokal med lövskog planteras, något som saknas i området.

Miljödokumentet beskriver också de naturvårdsinsatser som Idre Fjäll förväntas ta ansvar för. Bland annat har Städjan redan i dag slitits väldigt hårt av vandrare, ryttare, mountainbikes och erosion från bäckar och vattendrag. Bortsett från de liftgator som tas upp i skogslandskapet, så ska markskiktet inte röras mer än minimalt just där liftmaster ska förankras.

Den stora skadan kan dock väntas komma ske vid den blivande centralanläggningen i Grängesåsvallen. Den gamla fäboden kan få en modern stugby till granne, något som inte välkomnas av alla stugägare i fäboden. Samma problem kommer projektet att få med många av stugägarna i Fjätervålen.

När miljödokumentet presenteras, ska det ge en rad svar på många frågor. Det ska också övertyga alla berörda och myndigheter om värdet av satsningen.

En fråga som återstår att se är om Idre Fjäll kommer att presentera en "plan B". Skulle det bli ett nej för satsningen i skissat format, så har dagens ledning målat in sig i ett hörn. Den skidåkning som erbjuds på Städjan blir i bästa fall marginellt bättre än vad Fjätervålen redan erbjuder. Samtidigt pågår projektering av en ny anläggning på Hemmeråsen med ett antal tusen bäddar. Den skulle kunna ta udden av satsningen på en ny stugby.

Centerpartiet i Idre säger helt nej till nuvarande planer och föreslår en alternativ sträckning av förbindelsen mellan Idre Fjäll och Fjätervålen över Grängesåsen, även det inom naturreservatet. Det är ett alternativ som, kompletterat med skidliftar på Städjans baksida och en utbyggnad av Hemmeråsen, skulle kunna skapa den skidåkning och det boende som projektet förväntas ge. Frågan är bara om det finns någon "plan B".

På onsdag kommer Idre Fjäll att presentera sin MKB och på torsdag ska den presenteras i Idre. Därefter ska processen för ett förverkligande, eller ett avslag vara i gång på allvar.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons