Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tre personer per år får helt nya liv

Annons

Skyddade personuppgifter betraktas som säkert. Men det finns fall där det inte är tillräckligt. Varje år ansöker runt 30 personer i Sverige om ny identitet.

Tre av dem beviljas - och får därmed nya liv.

-Det finns inget standardsvar på vem som får det. Men hotbilden mot personen i fråga ska bedömas som mycket stark, säger Linda Widmark, pressekreterare vid Rikspolisstyrelsen.
Skattemyndighetens skydd av personuppgifter betraktas som verkningsfullt. De flesta som av någon anledning måste "försvinna" ur offentliga register klarar sig med den formen av skydd.

De kan, under förutsättning att de även vidtar egna säkerhetsåtgärder, leva relativt normala liv.

Men det finns undantag.

Det handlar om människor som har extrema hotbilder hängande över sig.

Som exempel kan nämnas kriminella personer som valt att bryta sig ur organisationer och jagas för det, hotfulla familjesituationer som är hedersrelaterade eller andra personer, män, kvinnor eller hela familjer som av någon anledning har uttalade dödshot mot sig.

Det här är personer som ständigt lever på flykt från någon eller någonting. De kan inte bosätta sig någonstans eller stanna för länge på en och samma plats, då det hela tiden finns en risk för deras liv.

År 1991 infördes en lag i Sverige som ger personer i sådana eller liknande situationer möjlighet att ansöka om ny identitet. Det är rikskriminalen som handlägger ansökningarna och varje fall blir föremål för omfattande utredning.

Utredningen presenteras sedan för Stockholms tingsrätt, som fattar beslut.

-Man får då fingerade personuppgifter. En helt ny identitet, säger Linda Widmark, pressekreterare vid Rikspolisstyrelsen.

Varje år ansöker runt 30 personer i Sverige om ny identitet. Vissa ansökningar gäller hela familjer eller flera personer, men registreras som en. Sedan lagen infördes 1991 har 14 fall beviljats, vilket ger ett snitt på tre personer eller fall per år.

En ny identitet innebär nytt namn och nytt personnummer. För att skyddsåtgärden, som betraktas som ett omfattande ingrepp, ska vara verkningsfull måste personen ifråga flytta och i regel bryta kontakten med familj och vänner.

Ny identitet är permanent och i motsats till Skatteverkets skyddade personuppgifter, sker ingen omprövning av fallet från år till år.

-Det finns inget standardsvar på vem som får det. Men hotbilden mot personen i fråga ska vara mycket stark, säger Linda Widmark.

Via polisen finns ytterligare en skyddsåtgärd, som då gäller hotade vittnen eller personer som på annat sätt hjälpt till att avslöja grov brottslighet.

Det är polisens vittnesskyddsprogram. Den som ingår i polisens vittnesskyddsprogram får ny identitet, men kan vid behov också få fysiskt skydd. Personer i programmet flyttas även till ny bostadsort, ibland utomlands. En viss ekonomisk ersättning utbetalas av polisen, fram till dess att personen kan börja leva normalt och blir självförsörjande.

-Vittnesskyddsprogrammet består av olika delar och kan se olika ut. Det sätts samman utifrån personens situation och behov, säger Linda Widmark.

Antalet personer i landet som omfattas av vittnesskyddsprogrammet är, liksom fallen som rör ny identitet, få.

I Dalarna finns under de senaste åren två kända exempel.

Det är "Bandidosmannen" från Falun, som efter tio år avslöjades som polisens hemliga agent med uppdrag att infiltrera tungt kriminella organisationer. Det är också den unga kvinnan från Falun som blev åklagarens huvudvittne i målet rörande mordet på Joe Niyomwat, som ska ha ägt rum i dåvarande X-teams lokaler i Hosjö i under våren 2004.

Två olika fall, som fått liknande konsekvenser. Ingen av dem kan någonsin ge sin rätta identitet tillkänna. Ingen av dem kan någonsin återvända hem. De är båda hänvisade till påhittade bakgrunder, nya namn och nya liv.

För alltid. För att överleva.

Förra året inkom 36 ansökningar till Rikskriminalpolisen om ny identitet.

17 fick avslag eller drog själva tillbaka sin ansökan. Tre beviljades. 16 fall är fortfarande under utredning.

KÄLLA: POLISEN

Mer läsning

Annons