Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trafiksäkerheten måste öka

Annons

Gagnefs kommun måste se till så att hemtjänstpersonalen får bättre kunskap om riskerna med att köra bil i tjänsten.

Detta framgår av ett föreläggande från Arbetsmiljöverket, som delgivits kommunen.

Arbetsmiljöverket hänvisar i sin skrivelse till en inspektion som utfördes 2005 och då brister i arbetsmiljön avseende trafiksäkerhet påtalades. Av ett svar till Arbetsmiljöverket från april 2006 framgår att kommunen inte har bedömt de risker som de anställda utsätts för vid resor i tjänsten, och att kommunens arbetsmiljöpolicy inte innehåller någon beskrivning av hur olyckor och ohälsa i trafiken ska förebyggas.

Med anledning av detta förelägger nu Arbetsmiljöverket kommunen att senast den 7 februari i år vidta en rad åtgärder.

Bland annat måste kommunen bedöma vilka risker för ohälsa och olyckor som finns när fordon används i tjänsten. De brister som riskbedömningen påvisar ska rättas till så fort som möjligt.

Kommunens åläggs också att se till så att arbetstagarna får kunskaper om de risker som de utsätts för i trafiken.

Vidare ska arbetsmiljöpolicyn kompletteras så att den även omfattar trafiksäkerhet.

Slutligen ska rutiner tas fram som säkerställer att kommunen till Arbetsmiljöverket anmäler eventuella olycksfall.

Enligt Arbetsmiljöverkets skrivelse har två allvarliga tillbud som inträffade 2004 och 2006 inte rapporterats.

Om kommunen inte åtgärdar bristerna kan den åläggas att betala ett vite om 50000 kronor.

Mer läsning

Annons