Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillträde till nya skiften i Venjan

Annons

Enda undantaget kan röra Solbodarna, där en mark-ägare haft synpunkter på skiftesläggningen. Det kan, säger Göran Ivarsson, leda till begränsningar i tillträdet just i Solbodarna i avvaktan på att det ärendet får utredas närmare.

Dock påverkar det inte att beslutet som togs i Venjan vid slutsammanträdet den 4 december i fjol vinner laga kraft.

En annan skogsägare som klagat, anger att vederbörande vill ha ett servitut på grannens skifte. Alternativt vill markägaren byta skifte, vilket kanske kan tillgodoses. Göran Ivarsson säger att en del skogsägare avstått sina skiften och dessa arealer finns i en bank som länsstyrelsen handhar. Det är därför möjligt att den klagande kan acceptera ett annat skifte som erbjuds från de skogsområdena.

En tredje klagande har haft synpunkter på att betalningsperioden på tre månader är för kort. Det är det låga ränteläget som bidragit till bedömningen att betalningen bör vara erlagd inom tre månader, räknat från den 15 januari, och fram till och med den 29 januari räknas ingen ränta.

Göran Ivarsson säger som kommentar till den här skrivelsen att de som har pengar att vänta naturligtvis har motsatta intressen och helst ser att de här regleringarna sker så snabbt som möjligt.

En fjärde skrivelse berör mulbetesrätten, vilken över huvud taget inte berörts i omarronderingsprocessen.

Omarronderingen i Venjan har omfattat 23 500 hektar mark, varav 17800 hektar produktiv skogsmark. 380 mil rågång har nu reducerats till 110 mil och 2 790 skiften har reducerats till 530.

Omarronderingen i Venjan startade 1997 och den 15 januari 2007 kan alltså tillträde ske till de nya skiftena.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons