Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Taxiföretag gjorde upp

Annons

Sedan dess har Malungs kommun och Sälenfjällens taxi tvistat om den avbrutna upphandlingen.

Ärendet har redan varit upp i högsta instans en gång. Regeringsrätten beslutade då att återförvisa ärendet till länsrätten för en ny prövning.

Taxibolaget ansåg att kommunen inte hade någon rätt att avbryta en upphandling, bara med motiveringen att den blivit dyrare än kommunen hade tänkt sig.

Kommunen å sin sida anser att det fanns minst två goda skäl att göra så.

Det ena skälet var att prisnivån i det vinnande anbudet var alltför högt i förhållande till vad kommunen hade budgeterat med. Priset höjdes i ett huj med 25 procent mot det avtal som kommunen hade. Kostnadsökningen på ett område skulle bli 100 000 kronor.

Det andra skälet var att kommunen misstänkte att sju anbudsgivare hade gjort upp sinsemellan om anbudet.

- Sälenfjällens Taxi med anknutna företag hade genom gemensamt agerande satt konkurrensen ur spel. Samarbetet blir tydligt eftersom sju leverantörer med anknytning till Sälenfjällen Taxi har lämnat anbud som är upp till tre gånger som högt som Sälenfjällen Taxi:s anbud, hävdar kommunen som menar att detta är ett konkurrensbegränsande och förbjudet samarbete.

Nu har ärendet på nytt passerat både länsrätt och kammarrätt.

Senaste budet är att kammarrätten har gett Malungs kommun rätt i sitt beslut att avbryta upphandlingen, då den vida översteg de kostnadsnivåer kommunen hade kunnat räkna med.

Till saken hör att föregående rättsinstans, länsrätten, hade kommit fram till en helt motsatt syn. Nämligen att kommunen inte hade rätt att avbryta upphandlingen så som skedde.

Kammarrätten anser att det i gällande direktiv inte finns någon reglerad skyldighet, som innebär att en upphandling måste fullföljas.

Det finns heller inte bestämmelse om materiella och formella villkor för att avbryta en upphandling.

Enligt kammarrättens mening måste alltför höga prisnivåer och ekonomiska skäl vara tillräckligt för att avbryta upphandlingar.

I den aktuella upphandlingen har kommunen i sitt underlag också angett att höga kostnadsnivåer kunde medföra att upphandlingen avbröts.

Det mesta talar för att det på nytt kommer att bli ett slutligt avgörande i regeringsrätten.

Ärendet följs nämligen med stort intresse av såväl kommuner som taxiföretag runt om i landet.

Mer läsning

Annons