Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tänk på lokalbefolkningen i Idre och Särna

Annons

Det är glädjande att stadsbor engagerar sig i glesbygden.

Naturskyddsföreningen i Falubygden och medlemmar i Friluftsfrämjandet i Mora engagerar sig i Städjan och Tre Toppar, liksom Älvdalsbon Olle Bohman. Men de glömmer lokalbefolkningen i sin iver att stoppa projektet Tre Toppar. Tyvärr är man dåligt påläst när man angriper projektet.

Fakta är att Städjan ingår i naturreservatet Städjan-Nipfjället. Sammanlagt finns i norra Dalarna 19 kvadratmil reservat- och nationalparker. Tre Toppar berör mindre än en procent av den ytan.

Just nu tas en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, fram. Med den ska man gå vidare, frågan kommer sedan att hamna på regeringens bord.

Det stämmer att området är anmält som Natura 2000. Det är inget hinder för att söka tillstånd för projektet. Flera exempel finns, där regeringar och ytterst EU gett tillstånd för ingrepp i Natura 2000 områden.

För att kunna gå vidare med projektet, måste projektägarna kunna visa på väsentliga samhällsvinster, det vill säga arbetstillfällen. Dessa vägs mot de skador som ingreppet kan medföra. Genom att kompensera den yta som berörs kan ett bifall till projektet bli möjligt.

I fallet Städjan är det inte fjällets profil som är skyddad, en profil som inte berörs av projektet. Istället är det den västliga taigan som Sverige åtagit sig att skydda. I stort sett består alla reservaten av västlig taiga.

Det går att klara kompensationskraven på ett bra sätt, även om det fortfarande finns frågetecken som ska rätas ut.

Så det är en lång väg att gå för att skapa Tre Toppar, inte minst finansieringen. När ni talar om gammelskog handlar det om okunskap. Delar av skogen är gammal, men den har avverkats, bränts och skövlats genom åren. Där eventuella nedfarter ska anläggas finns inte de riktigt gamla träden eller skyddsvärda växterna.

Givetvis påverkas naturen, men de ingrepp som planeras är relativt små. Väg dem mot sysselsättning och möjlighet för oss som är verksamma i Särna-Idre att bo kvar, kunna behålla kommunal service och ha en framtid.

En satsning på Himmeråsen välkomnas av alla, men det löser ingalunda den utveckling av nya skidområden som behövs.

I Grövelsjön finns en fantastisk fjällvärld. Där har stora satsningar gjorts på naturturism. Frågan är bara var finns skolan i Grövelsjön? I Idre är skolan överfull och dagis måste åter byggas ut, bostäder är en bristvara.

Allt till följd av en klok satsning på turism. Det finns bybor i Idre som tycker att det räcker med turister, ett resonemang som innebär stagnation.

Färre arbetstillfällen, tomma bostäder, färre barn och en i allra högsta grad osäker framtid.

KURT MARTINSSON

Mer läsning

Annons