Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sture Svensson

Annons

Sture Svensson har avlidit 89 år gammal. Hans närmaste är döttrarna Anna Andersson och Maria Svensson med familjer samt syskon.

Sture Svensson föddes i Norrköping. Familjen flyttade kort därefter till Asarum i Blekinge. Efter realexamen i Karlshamn uppmanades den studiebegåvade ynglingen av sina lärare att fortsätta sina studier. Så blev det också och Sture Svensson tog studentexamen vid Tekniska Gymnasiet i Malmö på maskinteknisk linje.

Med utmärkta studentbetyg i grunden antogs Sture Svensson på Tekniska Högskolan i Stockholm där han avlade Bergsingenjörsexamen 1942.

Samma år fick Sture Svensson sin första anställning vid Svenska Aloxidverken i Sundsvall. 1943 anställdes Sture Svensson vid Söderfors Bruk, tillhörigt Stora Kopparbergs Bergslags AB. Vid denna tidpunkt fanns stora planer för Brukets utveckling i vars förverkligande han blev djupt involverad och trots sin ännu ringa ålder tilldelad viktiga uppgifter. Ett helt nytt fabriksområde, Östra verken, etablerades och där uppfördes ett varmvalsverk för tråd och ett intilliggande för mediumprodukter för valsning av höglegerat specialstål. För grövre specialstålsmide uppfördes en smedja för såväl hammar- som hydraulpressmide. Det djärvaste inslaget i denna genomgripande omdaning av det gamla bruket var ett kallvalsverk för bred rostfri plåt.

Sture Svensson fick under denna tid utlopp för sin fallenhet för anläggnings- och konstruktionsarbete som krävde såväl processkunnande som praktiskt sinnelag. Östra verken kom att bli en mönsteranläggning i sitt slag och ryggraden i Söderfors Bruk än idag, mer än ett halvsekel senare.

Efterkrigstidens ekonomiska expansion och stigande efterfrågan på stål födde storslagna expansionsplaner också i Domnarvets Jernverk i Borlänge. Ingen var bättre skickad än Sture Svensson att ta sig an denna uppgift. Således flyttade han till Domnarvet 1950. Under Sture Svenssons ledning investerades i ett trådvalsverk ("Morganverket") och ett mediumvalsverk ("Brightside"). Detta var då den största investeringen i Domnarvet sedan dess tillkomst på 1870-talet.

När väl detta var gjort inleddes Sture Svenssons legendariska karriär som dynamisk och karismatisk produktionschef som vid sidan av sin eminenta tekniska kompetens visade prov på lyhörd marknadskänsla. Som ett prov på det sistnämnda insåg han att de föråldrade varmvalsverken för tunnplåt måste ersättas av bredbandvalsning av internationellt snitt. Sture Svensson förklarade för styrelsen att häri låg framtiden ej minst mot bakgrunden av expanderande bil- och vitvaruindustrier. Bergslagets styrelse, liten men desto mera namnkunnig, lät sig inte bevekas i första taget. Investeringsbeloppen var hisnande och Sture Svensson blev hemsänd med beskedet att komma med en billigare lösning. Han kom tillbaka med beskedet: "Ska det göras något annat än det jag föreslår får ni leja någon annan att göra det."

Efter den genomgripande strukturomvandlingen av svensk stålindustri i slutet av 1970-talet då SSAB bildades kom det bredbandverk för varmvalsning och kallvalsverket, som Sture Svensson fick styrelsens uppdrag att bygga, att utgöra basen och kärnverksamheten. Utan Sture Svenssons klarsyn och enträgna, för att inte säga envisa, insatser den gången i slutet av 1950-talet kan man fråga sig vad det varit av SSAB i dag.

Sture Svensson blev teknisk direktör 1963 och chef för Domnarvets Jernverk 1966, vilket ett år senare kom att omfatta all stål- och gruvverksamhet i Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Hans ledarstil var för den tiden nydanande. Hands on, rak och tydlig och mycket stimulerande. Stures fysiska och mentala kapacitet tog sig bl.a. uttryck i långa och intensiva arbetsveckor. Hans närvaro i "verket" var påtaglig. Han var ett stimulerande föredöme som utstrålade arbetsglädje

De enastående insatser som Sture Svensson gjorde för svensk stålindustri ledde till en lång rad hedersuppdrag och utmärkelser. Särskilt ska nämnas att han 1990 tilldelades Jernkontorets belöningsjetong i guld som förärats ytterst få personer sedan den instiftades 1822 och endast honom själv under de senaste 50 åren.

Sture Svensson kom att lägga bestående grunder i två stålföretag, Söderfors Bruk och Domnarvets Jernverk, sedermera SSAB Tunnplåt. Tusen och åter tusen arbetare, ingenjörer och andra tjänstemän har Sture Svensson att tacka för ett tryggt, trevligt och arbetsfyllt yrkesliv. Han nådde alla och brydde sig om alla.

Många är dom som säger som vi båda som undertecknat detta minnesord: "Sture Svensson är den bästa chef jag haft."

BO BERGGREN OCH STEN FORSLUND

Annons