Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strandängsfåglar hotade av utrotning

Annons

Sydlig kärrsnäppa och rödspov är nära utrotning i Sverige. Även brushanen är akut hotad i landets södra delar. Orsaken är att fåglarnas miljöer betas för hårt av tamdjur och under senare år även av allt flera gäss.

Under den senaste tioårsperioden har naturvården fokuserat starkt på att åter få igenvuxna strandängar i hävd genom bete eller slåtter. Men Jägareförbundet slår nu larm om att man gått för hårt fram. Hårt betade marker har visat sig inverka negativt på många av de arter som förekommer på strandängarna.

Värst är det för den sydliga kärrsnäppan. I dag finns bara några tiotal häckande par kvar. Men även brushanen är illa ute.

Han berättar att strandängarna ofta betas så hårt att de blir golf green-korta. Det gör att fåglarna inte har en chans att gömma sina bon och ungar.

Han anser att skötseln av strandängarna bör inriktas på måttlig betning och slåtter. Riktad jakt på de djur som livnär sig på de hotade arternas ägg kan också behövas.

Flera vetenskapliga undersökningar visar att räv, kråk- och måsfåglar tar mer än 90 procent av strandängsfåglarnas ägg och ungar.

Svenska Jägareförbundet manar till ett snabbt agerande och ett utökat samarbete mellan naturvårdande myndigheter och intresseorganisationer. Särskilt viktigt anser man det vara att lantbruksenheterna och naturvårdsenheterna vid länsstyrelserna samverkar när det gäller skötselplaner för strandängarna.

TT

Mer läsning

Annons