Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strålande framtidsutsikter

Annons

Inom en rad olika områden har Gagnef samarbete eller planer på samarbete med en eller flera grannkommuner.

Inom Mitt-Dalarna, där även Borlänge, Falun, Ludvika och Säter ingår, finns en fungerande samverkan när det gäller telefoni, inköp och gymnasieutbildning. Nu diskuteras också projekt gällande skolfrågor och näringslivsutveckling.

Tillsammans med Leksand och Rättvik har Gagnef bildat ett va-bolag, som ska börja verka från den 1 juli. Gagnef och Leksand har också enats om att ha en gemensam stadsarkitekt och för diskussioner om en gemensam organisation, som även inkluderar Vansbro, för överförmyndarverksamheten. Det finns planer på samverkan även när det gäller de mest lagreglerade miljö- och byggfrågorna.

Vansbro kommun är intresserad av att delta i några av projekten och sedan tidigare har Gagnef och Vansbro ett räddningstjänstsamarbete. De flesta av Dalarnas kommuner samarbetar om avfallshanteringen.

-Andra möjliga samverkansområden är vuxenutbildningen och vissa arbetsmarknadsfrågor, berättar Anders Ahlgren, som anser att samverkan är ett måste om Dalarna ska kunna konkurrera med exempelvis Mälarregionen.

Han konstaterar att Mitt-Dalarna med totalt 149 000 invånare har en brett och välutvecklat näringsliv, ett mycket bra kommersiellt utbud, ett fantastiskt differentierat boende med stadskärnor och stadsnära landsbygd och -inte minst -"relativt korta avstånd, mätt i tid".

Men han ser inte det breda samarbetet som ett hot mot det kommunala självstyret:

-Tvärtom kan det frigöra resurser för sådant som måste vara lokalt och lokalstyrt, det vill säga service och omvårdnad. Många stora kommuner har delat in sig själva i mindre och delvis självstyrande delar. Om vi ser oss omkring kan vi inte hitta några entydiga bevis på att det är stora kommuner som är mest framgångsrika. Ur invånaresynvinkel är Dalarnas ganska små kommuner bra organiserade. Invånarna kan lätt hitta och påverka sina politiska företrädare. Det ger en närhet eller gräsrotsdemokrati som uppmuntrar till engagemang, som i sin tur föder framgång.

Kommunalrådet betonar vikten av kommunal kostnadseffektivitet, understryker att Gagnef i år gör det sjunde raka året med plusresultat och att kommunen årligen avsätter medel för utvecklingsändamål.

-Med hjälp av kompetent personal, engagerade invånare och en ökad vilja till samarbete mellan Dalarnas kommuner har vi nått långt och jag kan inte minnas att det under min tid i Gagnef varit ett sådant tryck och så positiva tongångar som idag. Det gäller allt från omsorg till företagande, säger Anders Ahlgren.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons