Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Storkontroll av de sociala myndigheterna

Annons

Länssstyrelsens socialkonsulenter Tomas Ahlin och Berndt Johansson genomför en fördjupad granskning, funktionstillsyn, av socialtjänsten i Ludvika. Det är länsstyrelsens sociala enhet som ansvarar för tillsyn och uppföljning av kommunernas socialtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade personer (LSS).

- Vi har träffat nämndföreträdare för de båda berörda nämnderna och vi kommer att ha en återkoppling med presidierna i juni, säger Berndt Johansson.

Länsstyrelsen arbetar efter ett rullande schema där alla kommuner i Dalarna granskas. Förra granskningen gällde Falun där 20 brister påtalats och 19 fall av oroande tendenser dokumenterats.

En granskning resulterar i en omfattande rapporter där länsstyrelsen påkar på vad kommunen kan utveckla och förbättra.

- Vi slår inte ned direkt och utfärdar kritik eller allvarlig kritik utan påtalar positiva och oroande tendenser eller uttrycker oss i termer av brister i denna kontroll.

- Hittar vi något mer graverande bryter vi ut det som en enskild fråga, säger Berndt Johansson.

Den kommande rapporten blir intressant då man kan få en bild av hur individ- och familjeomsorgens av arbetsmiljöverket hårt kritiserade psykososiala och fysiska arbetsmiljö kan ha drabbat dem som socialtjänsten är satta hjälpa och stödja.

Ombyggnaden av kontoret i Marnäsliden är inne i slutfasen och förvaltningschefen Kah Slenning hoppas att i vart fall förbättringen socialsekretarernas fysiska arbetsmiljö ska göra att detta miljöproblem snart är avklarat, om man klarat av den psykosociala sidan av arbetsmiljön är han osäker på.

Förhandling pågår om en sammanslagning av familjeomsorgsenheten med ungdomsenheten med Erland Eriksson som ny chef och en nyrekryterad biträdande enhetschef. Ett namn som nämns i förhandsspekulationen är Poran Goodarzi, Borlänge. Enheten föreslås få 22 anställda.

Om detta räcker för att lösa Ludvika kommuns största arbetsmiljöproblem återstår att se. Individ och familjeomsorgen i Ludvika har högst personalomsättning i Ludvika kommun.

Medelanställningstiden är anmärkningsvärt kort bland socialsekreterarna för att vara en så stor yrkesgrupp (6,5 år) och har en bland kommuntjänstemännen mycket låg medelålder (39 år) visar jämställdhetskartläggning enligt Jämos modell. Individ och familjeomsorgen som leds av Eva de Marothy har skakats av täta chefsbyten där det senaste avhoppet gäller enhetschefen Margitha Åhslund.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons