Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sportfisket och turismen

Annons

Länsstyrelsen i Dalarna gick under år 2001 ut med information om att man tagit beslut om ett EU-finansierat projekt kallat "Fiska i Dalarna" som hade en budget om 6 miljoner kronor, som skulle användas till Fisketurismutveckling, de marknadsföring, produktutveckling, kompetensutveckling och inte minst fiskevårdande insatser för att förbättra fisket i vatten, som skall marknadsföras.

Vi såg framför oss möjligheterna att förbättra våra fiskevatten, en marknadsföring med gott samvete, nöjda kunder och därmed generering av mer pengar till fiskevård. Denna är fiskevårdsområdenas huvudsakliga uppgift. I nuläget kämpar vi så gott vi kan med små resurser och försöker återställa våra vatten efter flottledsrensningar och vatten- kraftsutbyggnad och försöker motverka försurning, fisksjukdomar och överfiske.

En enkät om huruvida vi var intresserade av att medverka i "Fiska i Dalarna" skickades ut till alla fiskevårdsområden. En något egendomlig situation där vi fick anmäla intresse att medverka i en exploatering av vår egen resurs, fiskevattnen, och där beslut tydligen redan var tagna.

En organisation med stort förtroende, Fiskeresursgruppen vid Älvdalens utbildningscentrum ordnade ett flertal underlag till ansökningar med ytterligare medfinansiering genom medel från gamla vattenmål mm för att ytterligare spä på de 6 miljonerna. Dessa underlag lämnades i god tid in till Siljan Turism, som skulle vara samordnande i fisketurismsatsningen, åtminstone i Siljansregionen. Ansökningarna innehöll enligt vårt tycke en väl avvägd kombination av fiskevård och turistsatsningar.

Turerna kring dessa fisketurismmedel har varit många. Först information om att 2 miljoner redan tidigt delats ut till fiskturismsatsning i Malung. Sedan uppgavs att resterande medel av de 6 miljonerna hade ingått in i en bredbandssatsning vid länsstyrelsen, trots den uttalade policyn i länsstyrelsens ursprungsinformation att fiskevård var en av grundpelarna i satsningen. Dagarna före jul bekräftade länsstyrelsen och Siljan turisms representanter via en tidningsartikel , att Dalarna nu ska göras till ett fiskeeldorado med paralleller till Mörrumsån. Kommentarerna till ett sådant påstående uteblir naturligtvis inte.

Olle Lundback, Siljansnäs gav på debattsidan den 11 januari en enligt min mening en mycket bra och välbalanserad analys av hur fiskerättsägare och annan bofast befolkning kommer att reagera. "Någonstans finns en mättnadsgräns för vad naturen och lokalbefolkningen tål. Kommer vi över mättnadsgränsen försvinner allemansrätten", skriver Olle och jag delar helt hans uppfattning och tror då, att jag gör mig till tolk för alla fiskevårdsområdesföreningar runt Siljan, föreningar som har den juridiska rätten att bestämma över våra fiskevatten.

Som ordförande i förbundet och en av föreningarna vill jag framhålla att vi hittills enbart har mycket positiva erfarenheter av Siljan Turism och dess personal då det gäller organisation av fiskets marknadsföring, som är en del av våra uppgifter i föreningarna. Jag hoppas att Siljan Turism inte försätter oss i en stress-situation att sälja något vi inte har eller något vi är rädda om. Fiske i små portioner kan naturligtvis ingå i vissa "paket".

Länsstyrelsen måste vara väl medveten om att se till att "ordna planen innan man annonserar ut matchen". Uttryck som jag många gånger använt vid mina inlägg.

Fiskeresursgruppen vid Älvdalens utbildningscentrum som betår av unga, framsynta, entusiastiska och inte minst kompetenta "fiskmänniskor" har jag tidigare rekommenderat, då jag sett deras kapacitet och vet deras samlade kunskaper om både gammalt och nytt.

Hoppas att de själva på debatt-sidan framför sina synpunkter.

Hantverkets folkhögskola, fiskevårdslinjen är en annan institution med kompetens.

Mitt råd till länsstyrelsen och Siljan Turism: utnyttja all befintlig kompetens inom länet och bevara därmed arbetstillfällen och egen kompetens inom området.

JOHN GREEN

Mer läsning

Annons