Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Södra centrum - ett viktigt framtidsprojekt för Falun

Annons

Svar till Ulf Elgemyr (fap), 30/7:

Det har varit svårt att finna en riktigt bra lösning för området. Därför lyftes det ut ur centrumplanen 1998 för fortsatt planering. Jag delar Elgemyrs uppmaning att fler bör ta del av planerna. Dialog och påverkansmöjligheter är viktiga för ett bra resultat.

Det finns många argument för att förändra och förnya Södra centrum. För mig är dessa de viktigaste:

q Bra pendlings- och bytesmöjligheter mellan tåg-buss-taxi-bil-cykel.

q Ett vackrare, tryggare och mänskligare centrum.

q Ge Falu centrum expansionsmöjligheter för mer handel, boende och rekreation.

q Etablera kontakt och samband mellan staden och vattnet.

q Omvärldsorientera Falun - förstora regionen, visa en attraktiv och välkomnande sida för de som kommer till Falun via tåg, buss och bil.

q Funktionellt och yteffektivt transportsystem (mindre asfalt - större säkerhet).

Utöver dessa så ska omdaningen av Södra centrum läka såren efter 1960-talets ombyggnad av Korsnäsvägen då området förändrades från en tät kvartersstad till att i stort sett bli en enda stor trafikapparat. För detta finns ett starkt stöd, både från medborgarna och politiken.

Det är förvånande att just falupartiet är det parti som mest kritiserar planerna för Södra centrum. Ett av det viktigaste målet med projektet är ju att knyta samman Tisken och Falu centrum. Tiskens upprustning har falupartiet åtminstone tidigare varit stora tillskyndare av. Södra centrum är ett steg i arbetet med att göra Falun till en sjöstad.

Någon kanske hävdar att området inte behöver förändras. Detta kan enligt mig inte vara ett alternativ. I så fall anser man att Södra centrum i dag ger ett välkomnande intryck, att biltransportsystemet ska vara överordnat alla andra behov och att det redan i dag är ett område där det är lätt för falubor och besökande att orientera sig.

Socialdemokraterna och majoriteten i Falun har arbetat för ett mer levande centrum och fler bostäder vid Tisken. Handeln blomstrar och i höst påbörjas byggandet av nya villor och radhus längs Strandvägen. Det nya resecentrumet har också en viktig koppling till bättre och snabbare tågkommunikationer med resten av landet. Det finns politiskt stöd för en förnyelse av Södra centrum - från vänstern till moderaterna. Varför vill inte falupartiet vara med?

JONNY GAHNSHAG

Mer läsning

Annons