Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialtjänsten får kritik

Annons

Som tidningen tidigare berättat, har antalet anmälningar till socialtjänsten, som rör barn och ungdomar, ökat kraftigt under det gångna året. Detta, i kombination med personalbrist, har gjort att utredningsarbetet inte har kunnat bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

Nu konstaterar även länsstyrelsen, som låtit granska socialtjänsten i kommunen, att det finns brister inom flera verksamhetsområden.

Av 104 påbörjade barn- och ungdomsutredningar avslutades endast 18 inom den lagstadgade tiden som är fyra månader.

- Att utredningar om barn inte fullföljs inom fyra månader är alarmerande, säger Kerstin Bergman, som arbetar vid länsstyrelsen och som har granskat kommunens individ- och familjeomsorg.

Länsstyrelsen betonar i sin rapport att hänvisningar till personalbrist inte är ett godtagbart skäl för förlängd utredningstid. Endast förhållanden som socialnämnden inte själv rår över är giltiga skäl till förlängning.

Även handläggningstiderna av anmälningar, alltså tiden från det att en anmälan kommer in tills beslut fattas om huruvida en utredning ska genomföras eller ej, är för lång. I ett av de fall som länsstyrelsen granskat, tog det åtta månader innan ett ställningstagande gjordes.

Utredningarna och dokumentationen i sig får också kritik. I flera fall framgår inte om utredaren har träffat det berörda barnet, och i många ärenden återges endast de vuxnas syn på barnens problem, konstaterar länsstyrelsen rapport.

Också dokumentationen inom verksamheten för funktionshindrade har brister. Länsstyrelsen granskade ett antal akter som rör personer med olika typer av funktionshinder. Rapporten konstaterar att "akterna inte är fullständiga" och att av 21 granskade akter inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) hittades brister i så gott som samtliga. Bristerna är "anmärkningsvärda" och måste "snarast rättas till", enligt länsstyrelsen.

JOHANNES TÅNGEBERG

Mer läsning

Annons