Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialstyrelsen slår ned på tobak

Annons

Svensk cancersjukvård håller en hög kvalitet internationellt, men kan ändå förbättras på flera punkter. Bland annat upptäcks lungcancer ofta för sent och behandlingen dröjer.

Det konstaterar Socialstyrelsen i en rapport som överlämnades till regeringen i dag.

När det gäller prevention, det vill säga förebyggande åtgärder som kan minska riskerna att insjukna i cancer, pekar Socialstyrelsen särskilt på tobakens roll. Rökning ökar risken för cancer i bland annat lungor, struphuvud, munhåla, svalg, njure, bukspottkörtel och livmoderhals och ingen enskild strategi skulle ha lika stor effekt på cancerinsjuknandet som ett effektivare arbete för att minska rökningen bland svenskarna.

"Mot bakgrund av att cigaretter är den enda legalt tillgängliga konsumentprodukt som dödar genom normal användning är det förvånande att tillgängligheten inte har problematiserats ytterligare", skriver Socialstyrelsen och konstaterar att staten satsar cirka 250 miljoner kronor på att minska användningen av alkohol och narkotika, men bara 10 miljoner på att minska rökningen.

Försäljningen av tobak är i dag omgärdad med få restriktioner _ antalet försäljningsställen är många och kontrollerna av att handlarna följer regeln om åldersgräns är i princip obefintliga, till och med i de fall när butiken ligger alldeles invid en skola. Som en jämförelse måste exempelvis tobakshandlare i Frankrike vara certifierad av behörig myndighet, konstaterar Socialstyrelsen.

En annan svaghet är att den palliativa vården, vård av döende patienter, är ojämnt fördelad och fortfarande lågt prioriterad över landet.

Generellt sett finns regionala skillnader i både dödlighet och överlevnad. Dessa är svåra att förklara, men förmodligen möjliga att påverka, konstaterar Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen tar inte ställning för eller emot en nationell plan för cancersjukvården, men påpekar bestämt att en sådan i första hand bör fokusera på insatser som ligger inom statens ansvarsområde och låta landsting, sjukvårdsregioner och kommuner sköta sitt. Utbildning av läkare och övrig vårdpersonal, forskning och andra utbildningsstrategier är exempel på sådana statliga ansvarsområden.

Socialstyrelsen anser också att fler cancerformer än i dag, kanske främst lungcancer, behöver nationella riktlinjer för hur vården av patienterna bäst kan bedrivas för att öka överlevnad och livskvalitet. Den palliativa vården behöver också riktlinjer.

Inom cancervården har kostnaderna för läkemedel skjutit i höjden dramatiskt under 2000-talet och är nu upp i 2,1 miljarder kronor årligen (2006). Det utgör åtta procent av den totala läkemedelskostnaden. Samtidigt har landstingens totala hälso- och sjukvårdskostnad inte ökat mycket alls, vilket innebär att pengar har gått från exempelvis palliativ vård till läkemedel.

De ansvariga politikerna bör ställa betydligt högre krav än i dag på de beslutsunderlag som ligger till grund för fördelningen av resurser mellan den palliativa cancervården och insatserna för övrig cancervård, enligt Socialstyrelsen. Och utredningen efterlyser en kritisk granskning av effekten av nya läkemedel och behandlingsmetoder.

TT

Mer läsning

Annons