Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skyddsombud slog larm

Annons

Skyddsombudet hotade i brevet att vända sig till Arbetsmiljöverket för prövning om inte arbetsgivaren kunde lämna besked om åtgärder före den 30 januari.

När svaret kom blev skyddsombudet inte nöjd med vad som föreslogs utan tog kontakt med Arbetsmiljöverket, som besökte arbetsförmedlingen i Borlänge i slutet av februari.

Vid besöket konstaterades att kontoret varit kraftigt underbemannat under en längre tid, men att man under vintern 2004-2005 hade börjat planeringen av en omorganisation för att rätta till en del av arbetsmiljöproblemen.

Den nya organisationen byggde på en bestämd personalstyrka och det var när nio av de 25 medarbetarna av olika orsaker lämnade kontoret som arbetsbelastningen ökade dramatiskt för dem som var kvar.

Arbetsmiljöverket konstaterar vidare att både ledning och fack på arbetsförmedlingens kontor i Borlänge har påtalat arbetssituationen för ansvariga på länsarbetsnämnden och chefer ovanför i organisationen, utan att få gehör.

Abetsmiljöverket anser att det finns två huvudproblem när det gäller arbetsproblemen på Borlängekontoret. Den höga arbetsbelastningen är det ena. Det andra att det finns en förtroendeklyfta mellan ledningen och personalen.

Arbetsgivaren, det vill säga länsarbetsnämnden, har i sitt svar till Arbetsmiljöverket, sagt att det inte går att ta bort några av de uppdrag som den fått av regering och riksdag.

Av svaret drar Arbetsmiljöverket slutsatsen att det inte går att anpassa den totala arbetsmängden till de resurser som finns på kontoret.

Verket anser att bristerna är sådana att det beslutat om ett föreläggande, vilket innebär att arbetsgivaren måste undersöka personalens arbetsförhållande. Vad man vill veta är hur stor arbetsmängden är i förhållande till arbetstiden och vad arbetsförmedlingen tänker göra för att förbättra situationen.

Ett annat krav som verket ställer är att bristerna i kommunikation och information, som anställda upplever finns, undersöks och åtgärdas. "Möjligen är det därför som arbetsgivaren inte har redovisat någon undersökning avseende denna problematik och således inte föreslagit några konkreta åtgärder", skriver Arbetsmiljöverket.

Istället för en undersökning har utvecklingssamtal genomförts med personalen på arbetsförmedlingens kontor, där frågorna bland annat handlat om arbetsmiljö, stress och prioritering av arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöverket ifrågasätter om sådana samtal är en lämplig metod att belysa den problematik som finns med tanke på förtroende- klyftan mellan ledningen och arbetstagarna.

Dessutom anser Arbetsmiljöverket att de frågor som ställts vid samtalen ger intrycket att problemet med att prioritera arbetsuppgifter och ta ställning till vilka åtgärder som behövs överlåtits till de enskilda arbetstagarna.

Senast den 14 augusti måste arbetsgivaren ha redovisat vilka åtgärder man vidtagit för att rätta till bristerna när det gäller arbetsförhållandena och senast den 31 december när det gäller bristerna i kommunikation och information.

CLAES HUSAHR

Mer läsning

Annons