Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skråssbäcken anpassas för vatten från skärningen

Annons

De praktiska insatser som kan bli aktuella är bland annat upprensning av bäckfåran och på sina håll även förstärkning av kanterna med makadam alternativt bergmassor. Det gäller i första hand på de avsnitt som bedöms vara känsliga för erosion.

Åtgärderna förmodas inte få någon negativ inverkan på miljön i bäckens närhet, men för att vara på den säkra sidan har projekteringschefen Christer Lindberg gjort en skrivelse till länsstyrelsens miljöenhet i ärendet.

Samråd har redan ägt rum med miljöchefen Göran Eriksson och Anna Lindberg Karlsson på mark- och planeringsenheten.

- Det är ju anmälningsplikt och då ska de på länsstyrelsen ha möjlighet att komma med synpunkter. Vi vill även ha besked om det även måste miljöprövas, klargör han.

- Jag vet inte när jobbet kan komma i gång, men det kanske kan bli en start redan under vintern.

I samband med bäckrensningen aktualiseras också den tidigare så omstridda jakten på bäver i Björk-ås. Lokala djurvänner gjorde, som tidningen utförligt redogjorde för, ett försök att stoppa jakten.

Enligt Lindberg kommer nu "ansträngningar att göras" för att de två bävrar som fortfarande finns kvar blir skjutna.

- Hydda och dammar måste också rivas, säger Lindberg.

FREDDY NYLUND

Mer läsning

Annons