Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolledningen befarar sviktande kunskapsnivåer i lägre årskurser

Annons

Vårterminen 2006 genomförde årskurs fem de nationella proven i kärnämnena svenska, engelska och matematik. Skolledningen i Rättvik har analyserat resultatet för kommunen.

-Vi kan inte göra jämförelser med tidigare. Det är först under det senaste året vi gjort en kommungemensam statistisk sammanställning av det nationella provet. Därför kan vi ännu inte se någon riktig trend eller utveckling. Vi har inget att jämföra med. Tidigare statistik låg på den enskilde läraren och den enskilda skolan. Men det här resultatet stärker en känsla av minskande kunskaper i läsning och matematik, säger han.

I det nationella provet fick 75 procent av Rättviks elever i årskurs fem godkänt i alla tre ämnen. 25 procent fick underkänt i ett eller flera ämnen.

-Bristerna ligger främst på matematik och läsförståelse, säger han.

Grundskolan i Rättvik har de senaste åren medvetet satsat mer på läskunnighet och matematik.

-Det efter signaler från lärarna om att kunskaperna sjunkit. Det nationella provet för årskurs fem stärker oss i de här misstankarna. För att motverka det ska vi fokuserar än mer på detta, säger Lars Kratz.

Skolan kan bara spekulera i orsakerna.

-Vi vet alltså inte om det verkligen är en nedgång i kunskaperna. Årets nior kanske låg på samma nivåer när de gick i femman. Vi kan dock se att fler och fler elever i årskurs sex behöver extra stöd i skolan. Vad det beror på vet vi inte, men frågan är hur mycket barn exempelvis själva läser på sin fritid. Avtar läsandet?

-I skolan satsar vi mer på läsning, ändå har vi känslan av att läsförståelsen minskar i de lägre årskurserna, säger Kratz.

Skolledningen ser allvarligt på situationen. Det minskande antalet elever i byskolorna kan också vara en bidragande orsak.

-När elevantalet minskar så minskar även skolans lärarresurser i samma grad. Det gäller att vi noterar det. Inom några få år går även många erfarna lärare i pension. Duktiga, erfarna och kompetenta lärare.

-Det gäller att vi håller koll på situationen så att vi även i framtiden har en god kompetens och bra resurser i byskolorna. Vi ska alltså inte luta oss tillbaka och tro att allt är bra. Vi måste fortsätta jobba för att kunna ge våra barn goda kunskaper, säger Lars Kratz.

MATS LAGGAR

Mer läsning

Annons