Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsbruk skövlar kulturminnen

Annons

I en ny rapport konstaterar Skogsstyrelsen att var tredje privat skogsägare inte följer lagen. Övriga skogsägare är enligt rapporten betydligt bättre på att i samband med en avverkning värna sällsynta växter.

"Orsaken till att lagkraven inte uppfylls är att de högsta naturvärdena inte prioriteras". skriver Skogsstyrelsen i rapporten.

Enligt lagstiftningen ska skogsägare inte avverka i områden med skyddsvärda växter eller miljöer. Det ska lämnas skyddszoner kring vattendrag, äldre träd och högstubbar. Dessutom ska fornminnen på markerna skyddas och inte köras sönder av skogsmaskiner.

Årlig undersökning

"Den största bristen är att inte tillräckliga hänsyn tas till hänsynskrävande biotoper", skriver Skogsstyrelsen i sin rapport.

"Rent konkret betyder det att gammal sälg eller en 350-årig grovgrenig tall ska prioriteras före en ung björk eller nyskapad granhögstubbe", skriver Malin Andersson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen inventerar varje år hur skogsbruket lever upp till skogsvårdslagens krav.

"De förbättringar vi kunde se under 1990-talet har helt avstannat", heter det i rapporten som efterlyser nya insatser för att höja kunskapen hos skogsägarna.

"Obetydlig hänsyn"

Medan över var tredje avverkning i privatskogar inte följer lagstiftningen, klarar mer än åtta av tio avverkningar på storbolagens marker av att följa lagens målsättning att skydda sällsynta växter.

Om de privata skogsägarna blivit sämre på att ta hänsyn till sällsynta växter, har de enligt rapporten blivit relativt sett bättre än andra skogsägare på att ta hänsyn till kulturmiljöer i skogen.

Knappt fem procent av storbolagens avverkningar 1999- 2001 tog "obetydlig hänsyn" till kulturmiljöer, medan motsvarande siffra för perioden 2005-2005 visar en "markant försämring" enligt Skogsstyrelsen, då nästan 14 procent av avverkningarna tog "obetydlig hänsyn"

Skogsvårdslagen är tämligen tandlös och bygger, som Skogsstyrelsen skriver i rapporten, på att skogsägarna har "frihet under ansvar."

Mer läsning

Annons