Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SKI kräver mer åtgärder i Forsmark

Annons

Forsmarks kraftgrupp måste skärpa säkerhetskulturen ytterligare. Det kräver Statens kärnkraftinspektion (SKI) efter att ha granskat den åtgärdsplan som Forsmark redovisat för SKI.

SKI anser att åtgärdsplanen "i stort" innehåller adekvata och rimliga åtgärder för att komma till rätta med de brister som företaget och SKI identifierat.

Inspektionen bedömer också att ägarnas direktiv till Forsmarks vd i form av policy och riktlinjer för kärnkraftsäkerheten är tydliga och inte borde kunna misstolkas.

Men inspektionen är inte helt nöjd med upplägget för den utbildning för driftpersonalen i säkerhetsledning och så kallat konservativt beslutsfattande som Forsmark ska genomföra.

Säkerhetsutbildningen riktar sig enligt SKI till en för begränsad grupp inom driftpersonalen. Där borde också ingå de så kallade driftvakterna, som ansvarar för att reaktorerna drivs enligt gällande instruktioner och rutiner, fattar beslut om driften och kategoriserar en händelse eller ett tillbud.

Forsmark har tänkt att en säkerhetsutbildning för alla, inom ramen för Nordic Safety Management Institute, ska vara klar först i december 2008. Men det accepterar inte SKI, utan kräver att Forsmark prioriterar och tidigarelägger utbildningen.

Dessutom uppmanas Forsmark att i sin pågående kartläggning av säkerhetskulturen på verket utnyttja fler metoder än de som företaget angivit, och redovisa hur man tänker utvärdera de åtgärder som sätts in för att stärka säkerheten.

SKI förväntar sig att Forsmark avsätter tillräckliga resurser för att följa upp sina beslut och åtgärder kring säkerhetskulturen vid kärnkraftverket.

Det åtgärdsprogram som Forsmarks kraftgrupp dragit i gång är ett resultat av händelsen i juli i fjol, när det blev kortslutning i ett ställverk och två av fyra reservkraftaggregat slogs ut. Sedan dess har det upptäckts fler brister vid verket, bland annat vid tester, underhåll och i säkerhetstänkandet.

Åklagarmyndigheten i Uppsala utreder nu två åtalsanmälningar från SKI mot Forsmark.

TT

Mer läsning

Annons