Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skarpa motsättningar mellan bybor i Lövnäs

Annons

Anne-Maj Graf har varit sekreterare i föreningen. Hon hoppade av uppdraget vid årsskiftet tillsammans med vice ordförande Sten Ottosson och kassören Gun Ottosson. Motivet var tvist om markanskaffning som tidigare styrelsen avfärdat, men som senare kunde klubbas igenom med hjälp av fullmakter.

Enligt Anne-Maj Graf har badhusföreningen nu lantmäterikostnader på 50 000 kronor, vilket är skadligt för föreningens ekonomi och emot stadgarna.

På ett medlemsmöte den 16 februari nekades 14 personer att bli medlemmar i föreningen.

- Bara tio av byns 50 invånare är eller får vara medlemmar, säger Anne-Maj Graf.

Sten Ottosson anför att vid detta möte läste ordföranden upp ett förslag från styrelsen att slopa Finnmarksdagen i år och endast ha den dagen som en vanlig tisdagsträff.

- Vi begärde då en omröstning att arrangera dagen tillsammans med andra föreningar. Ordföranden viftade då med en bunt fullmakter och sa att det inte var någon idé med omröstning.

- För att rädda Finnmarksdagen lämnade vi då en motion till årsmötet, med förslag att endast bybor skulle ha rösträtt. På grund av detta räknas nu ingen som skrev under denna motion som medlem, förutom en, meddelar Sten Ottosson.

Anne-Maj Graf har föreslagit att badhusföreningen ska upplösas och låta den övergå till Samfällighetsföreningen, enär så stor oenighet råder. Detta har avvisats och Anne-Maj Graf tillhör den grupp på 14 personer som nu är utestängda från medlemsskap.

De som utestängs har nu skrivit till kommunchefen Bengt Welin, Älvdalens kommun, genom att föreningen beviljats ett EU-bidrag på 25 000 kronor som ännu inte utbetalats. Bidraget administreras av kommunen och därför anser de utestängda det vara angeläget att kommunen får kännedom om de problem som uppstått i föreningen.

Bengt Welin har tagit del av innehållet i skrivelsen och säger:

- Det är inte mycket vi kan göra från kommunen mer än att vi höjer på ögonbrynen och konstaterar att det är stridigheter i Lövnäs.

- Generellt kan man inte neka människor inträde i en ideell förening, så som tycks ske i det här fallet, säger Welin.

Eric Wahlström är ordförande i Lövnäs badhusförening och han säger att byborna visst får vara medlemmar, bara de sköter sig.

- Vi vill inte ha medlemmar som motarbetar oss. Den grupp som nu anklagar oss vill vara med enbart för att skrota föreningen, säger Wahlström och fortsätter:

- Arrangemanget Finnmarksdagen är föreningens stora inkomstkälla och de som drev föreningen tidigare jobbade inte ideellt och därför fick bystugan bara en allmosa. Nu är det annorlunda med enbart ideella krafter och Finnmarksdagen ska arrangeras även i år.

Eric Wahlström försvarar markanskaffningen så här.

- Vi behöver marken för parkeringsändamål, bland annat för Finnmarksdagen, säger han.

Han tillägger att föreningen vid årsskiftet hade en kassabehållning på 109 000 kronor.

- Föreningens ekonomi är stabil. De två senaste Finnmarksdagarna har genererat intäkter på 150 000 kronor.

Lövnäs badhusförening, som även kunde heta bystugeförening, har 60 medlemmar. I Lövnäs finns bara cirka 50 bofasta, många medlemmar bor alltså på annan ort.

- Bengt Welins påstående om att vi inte kan neka vissa bli medlemmar är helt felaktigt. I det fallet har vi bra på fötterna. Det är bara att ta del av föreningens stadgar, säger Eric Wahlström.

Anne-Maj Graf påpekar att det i stadgarna står att den som vill verka i föreningens anda kan vinna medlemsskap genom att erlägga medlemsavgift.

- Det är alltså helt emot stadgarna att döma någon på förhand och påstå att man vill skrota föreningen när det i verkligheten handlar om att vi vill måna om bystugan och bybornas bästa, avslutar hon.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons