Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skäll på regeringen!

Annons

Allan Matsson spyr sin galla över mig i min egenskap av ordförande i Hedemoras omsorgsnämnd. Jag anklagas för att vara cynisk och att skylla på teknikaliteter, för att dölja hur min "bockfot" sticker fram i anledning av den av riksdagen beslutade barnbidragshöjningen.

Det hade naturligtvis varit mer klädsamt om Allan brytt sig om att sätta sig in i socialtjänstlagen och var beslut fattas om dess tillämpning.

I 4 kapitlets 1§ stagdas att "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå".

Vad som är skälig levnadsnivå beslutas av riksdagen på förslag av regeringen, den så kallade riksnormen och den anger skälig levnadsnivå för alla i en familj.

Vid beräkning av försörjningsstöd tas hänsyn till familjens samlade inkomster (t ex lön, sjukpenning, pension, bostadsbidrag och barnbidrag etc).

Om dessa inkomster understiger riksnormen föreligger ett normunderskott och försörjningsstöd kan utgå med mellanskillnaden. Ökar familjens egna inkomster så minskar försörjningsstödet.

Riksnormen för skälig levnadsnivå och barnbidragets storlek fastställs av riksdagen på förslag av regeringen.

Hade det varit regeringens avsikt att barnfamiljer ograverat skulle få del av barnbidragshöjningen är det väl rimligt att regeringen också föreslagit en högre riksnorm som täckt in hela barnbidragshöjningen.

Jag finner i motsats till Allan det orimligt att jag ska hängas ut för beslut som rätteligen hör hemma på nationell nivå.

I stället för att ovederhäftigt anklaga mig och Hedemora kommun borde Allan rikta sin kritik mot Sveriges regering och riksdag där beslut i denna fråga enligt gällande lagstiftning hör hemma.

JONAS CARLGREN ORDFÖRANDE I OMSORGSNÄMNDEN

Mer läsning

Annons