Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Ska små barn behöva stå ut med dagis?"

Annons

Berätta om dina åsikter om dagis!

Mår barn bra av en tidig dagisdebut? Hur ska barnens behov kunna tillgodoses utan att kampen för jämställdhet mellan män och kvinnor försvagas? Vilka konsekvenser får den förda familjepolitiken för barnen, familjen, kvinnans frigörelse och samhällsekonomin?

Det är frågor som Per Kågeson ställer och analyserar i sin omdiskuterade bok.

- Vi har en familjepolitik som bygger på att vi ska tillbaka till arbetet så fort som möjligt. Den är inte flexibel för barn mellan ett och tre år, säger han.

I "Tid för barn" presenterar Kågeson resultaten av flera undersökningar, som alla egentligen pekar åt samma håll. Att tidigt rycka ett barn från hemmet och placera det på dagis, får i många fall negativa konsekvenser. Den trygga anknytningen till föräldrarna hotas, barnen visar tecken på påtaglig stress, får koncentrationsproblem, är kroniskt trötta och får dålig självkänsla. Dessutom flerdubblas risken för infektioner vid för tidig dagisdebut.

- Ska barnen behöva stå ut med det? undrar Per Kågeson.

I dag tillämpas ett system som bara tillåter föräldrar att stanna hemma med sina barn i 13 månader. Undantaget är familjer som kan snåla med ersättningsdagarna.

Per Kågeson hävdar att det inte finns någon samhällsekonomisk vinst i att tvinga alla ett- och tvååringar till dagis. Han menar att det inte behöver kosta mer än i dag för stat och kommun att i framtiden erbjuda de föräldrar som vill, en mindre ersättning för att stanna hemma.

Hans förslag går ut på att utöver föräldrapenningen ge föräldrar som vill vara hemma 10 000 kronor per månad under barnens andra levnadsår och 7 000 under barnets tredje levnadsår.

På så sätt skulle alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, kunna vara hemma längre med sina barn.

- Det är naturligtvis inget måste, men jag tycker att möjligheten ska finnas, säger han.

För att reformen inte ska bli en kvinnofälla, ställs ökade krav på männen. En tredjedel av tiden hemma med barnet ska vara mannens och den ska inte kunna överlåtas till kvinnan. Det skulle, enligt Kågeson, tvinga arbetsgivarna till ett nytt synsätt - att män också är föräldrar och det ska vara lika naturligt att mannen är hemma med barn, som att kvinnan är det.

- Det finns fler fördelar. Längre föräldraledighet ger fler arbetslösa möjligheten till längre vikariat, säger Per Kågeson.

LINDA ERIKSSON

Mer läsning

Annons