Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Silverjakt i Silvberg

Annons

Det är ett historiskt område där det bröts malm långt tillbaka i tiden, så långt tillbaka som före 1367.

Men nu finns intresse att undersöka om det finns fyndigheter kvar som kan vara värd att bryta.

Bergmästaren beviljade den 23 december undersökningstillstånd enligt minerallagen för ett område som benämns Öster Silvberg nr 1. Undersökningsområdet är drygt 312 hektar stort och sträcker sig i från Lövs täkt i sydväst, över området vid Östra Silvbergs gruvor och vidare mot nordost upp mot Rönnberget och fram mot Älgtjärn.

Undersökningen avser i första hand silver.

Ansökan om undersökningstillstånd kom in till Bergmästaren den 12 oktober. Fastighetsägare, andra kända sakägare samt länsstyrelsen underrättades. Länsstyrelsen har i yttrande informerat om att området kring Östra Silvberg är skyddat som riksintresse för kulturmiljövården och fornlämningar. Området ingår även som en viktig del i Eko-museum Silverringen.

Bergmästaren har även beviljat undersökningstillstånd enligt minerallagen för ett område kring Lövåsen och Nyberget i Stora Skedvi. Även där är det silver som är intressant.

Tillstånden är förenade med villkor som tillståndshavaren Tumi Resource Ltd, med adress Vancover, Kanada, måste uppfylla innan undersökningsarbetet får inledas. Det är samma tillståndshavare i både Östra Silvberg och Lövåsen/Nyberget.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons