Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Siljanssågen på nytt spår

Annons

Banverket har tagit fram en förstudie, där tre tänkbara alternativ presenteras. Två av alternativen innebär järnväg från Mora Norets bangård och ned mot Siljan med något olika lägen och profillinje. Ett tredje alternativ innebär järnväg från sågverkets nuvarande lastningsområde intill södra Norebergsområdet och ned mot Siljan.

Synpunkter på förstudien, som finns att läsa vid Stadsarkitektkontoret i Mora, ska ha kommit in till Banverket Mellersta banregionen i Gävle senast den 28 januari.

I förstudien anses alternativ 1 innebära de minsta negativa konsekvenserna, trots att det nya industrispåret kommer att korsa vägen till Sanda badplats och båthamn, ett stenkast nedanför den "vanliga" järnvägen med persontågtrafik mellan Mora och Borlänge. Alternativet ger utrymme för ett lok och 17 vagnar, medan de båda andra alternativen endast ger utrymme för ett lok med 14 vagnar.

Dagens förhöjda ljudnivåer utmed Gruddvägen kommer att försvinna i samband med flyttningen av timmerlastningen. Ljudnivån sjunker i södra Norebergsområdet, som ligger närmast sågverket. I Sandaområdet däremot beräknas en marginell ökning av ljudnivån, men eftersom det övriga bullret från sågen har ännu högre nivå, väntas denna marginella ökning inte märkas.

Järnvägstrafiken till Siljanssågen har ökat sedan Siljan Timber AB i Mora bildat gemensamt råvarubolag tillsammans med Svegsågen Skogs AB och Jämtland har blivit en viktig region för leverans av timmer. Sågverket köper även timmer från bland annat Uppland och Gästrikland. Från Ryssland importeras ibland timmer som transporteras på järnväg från Hargs hamn i Uppland. Sågverket har också inlett samarbete med Sydkraft, vilket kan innebära att träbränsle kommer att transporteras med järnväg.

Kostnaderna för det nya industrispåret beräknas till 4,6-4,7 miljoner kronor, exklusive projektering, markinlösen etcetera. Tanken är att Banverket ska bygga anslutningsväxel och spår på statens mark och Siljan Timber ansvara för resten.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons