Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det saknas resurser för miljöarbetet

/
  • Sten. Stora Ulvsjön har fått en ny stenpir utbyggd i sjön trots strandskyddet. Det är en av många lokala miljöfrågor som avgör framtiden för miljön i Säter och Dalarna.

Annons

Miljökontoret konstaterar också att det finns en kluvenhet mellan förslag på kraftfulla mål och viljan att formulera konkreta, lättbegripliga åtgärdsförslag. Det skriver biologen och miljöinspektören Staffan Jansson i det yttrande som kommunstyrelsens au antog vid senaste mötet.

Remissvaret är ett av flera på länsstyreslens förslag till mål och åtgärder för den framtida miljön i Dalarna. I Säters remissvar befarar man att risken är stor för att miljömålen bara kan förverkligas till vissa delar av "dagens aktörer".

Man konstaterar också att det är tveksamt om det finns tillräckligt med resurser i länet för att nå länsstyrelsens miljömål. Därför anser Säter att behovet av resurser som krävs för att genomföra miljömålen behöver lyftas fram.

Det är också att viktigt att miljön inte görs till ett särintresse för miljöansvariga myndigheter på olika nivåer i samhället utan tillåts genomsyra hela samhället, enligt remissvaret.

Även de internationella aspekterna bör lyftas fram i Dalarnas miljöarbete. Eftersom Dalarnas Miljömål är en del i landets totala miljöarbete bör även möjligheterna att påverka EU:s miljöpolitik lyftas fram i dokumentet, menar Staffan Jansson.

Remissvaret tar upp en rad frågor som exempelvis levande sjöar och vattendrag och ifrågasätter länsstyrelsens uppgifter om att grundvattnet "inte ska bidra till att övergöda ytvatten" vilket ter sig lite märkligt. Det kan möjligen bero på att man vänt på begreppen. Samtidigt betonas det i Sätersvaret att skogsmarkens näringstillstånd "känns lite bortglömd".

Tuffare miljöarbete kräver också mer resurser. Det är något som betonas i Säters remissvar. Krav på hårdare koll av enskilda avlopp blir i det närmaste omöjligt om inte kommunerna får kraftfulla resursförstärkningar.

Man ställer också frågan vad är "naturligt förekommande biotoper med bevarandevärden" och vad ska räknas som naturligt förekommande: ska hävdade marker också räknas dit, frågar man bland annat i remissvaret.

Grundvattnet och god kvalitét på dricksvatten är en annan stor fråga. Enligt ett av delmålen ska geologiska formationer som är av vikt för vattenförsörjningen ha ett långsiktigt skydd men att det saknas idag. Vad ska göra för att täcka den bristen frågar man sig i Säters kommun.

Skogen och odlingslandskapet är två andra viktiga bitar i länsstyrelsens dokument om den framtida miljön. Det är också¨frågan om en god bebyggd miljö om bland annat vägar och energianvändning. Den biologiska mångfalden är en annan övergripande fråga som avgör det framtida samhället. Många av länets miljömål är ambitiösa men kräver också mer resurser - något som Staffan Jansson betonar på många ställen i det som ska bli Dalarnas överrgripande miljödokument.

Mer läsning

Annons