Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samverkan för omsorg om äldre

Annons

Vården av dementa i Borlänge måste utvecklas och förbättras. Därför har vi tillsammans tagit initiativ till byggande av ett nytt demensboende i Romme med cirka 50 platser. Syftet med detta är att skapa ett framtidsinriktat och modernt boendealternativ.

Vi har försökt finna den modernaste typ av boende som existerar i dag. Bland annat har vi sökt inspiration i Ludvika där det finns ett liknande projekt. För oss handlar det om att ge de människor som drabbas av svåra demensproblem en personlig och värdig omvårdnad.

Klarar inte samhället denna stora utmaning så kommer en lång rad mänskliga tragedier att inträffa. I takt med stigande levnadsålder så tenderar demenssjukdomarna att öka. Därför måste samhällets sätt att utforma vård och omsorg förändras.

Inom hemtjänsten måste vi arbeta med demensteam och återkommande kompetensuppbyggnad hos personalen. Det handlar om att kunna upptäcka, se tendenser och möta problem på ett bra sätt. Men det måste också finnas fler platser att erbjuda.

Ett bra boende med engagerad och kunnig personal kan ge människor med demensproblem en tillvaro där det går att möta upp mot deras olika behov.

Vi ser det också som viktigt att det nya demensboendet som arbetsplats blir en föregångare med kompetensutveckling, inflytande på jobbet, heltidstjänster och goda utvecklingsmöjligheter för personalen.

Planeringsarbetet inför en byggstart har inletts. Den är planerad till hösten i år. En särskild referensgrupp där pensionärs- och handikapporganisationerna kommer att följa projektets innehåll och inriktning kommer att inrättas.

Det är viktigt att erfarenheter och synpunkter från demensboenden på andra håll i landet tas tillvara. Vi måste nu göra allt för att det demensboende vi nu ska bygga blir så bra som möjligt.

Det handlar om respekten för människor med demenssjukdomar, men också om att förbereda sig inför framtiden. Vår målsättning är att Borlänge ska ha en framtidsinriktad omsorg om personer med demensproblem.

Vi samverkar för att åstadkomma ett bra resultat för de äldre och sjuka i vår kommun.

ROY LUNDGREN ORDFÖRANDE I PRO:S SAMORGANISATION ANN CHRISTIN HEDBERG ORDFÖRANDE DEMENSFÖRENINGEN I BORLÄNGE DORIS BRODEN ORDFÖRANDE I OMSORGSNÄMNDEN KENNETH PERSSON ORDFÖRANDE I SOCIALDEMOKRATERNA BORLÄNGE

Mer läsning

Annons