Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så kan farten dämpas

Annons

Det var efter en begäran om åtgärder från de boende längs Myrgatan i Vansbro som kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade att ett reglemente skulle tas fram.

Kontakter togs med Falun och Gagnef och med deras reglementen som underlag finns nu ett regelverk över vad som gäller för de gator där Vansbro kommun är väghållare.

Kommunen menar att enhetliga regler ska underlätta hanteringen av ansökningar och att reglerna bör vara så övergripliga och tydliga att administrationen kan hållas på en minimal nivå.

Regelverket, som kommunstyrelsen nu klubbat, omfattar 13 punkter.

3 Kommunen måste vara väghållare på gatan.

3 Utplaceringen ska ske i samråd med ansvarig för gator och vägar.

3 Sökande ska bo på den aktuella gatan.

3 Majoriteten på den aktuella gatan måste vara positiva till utplaceringen.

3 Gatan måste ha utfarter från villor.

3 De sökande förbinder sig att bekosta tillverkning, plantering och skötsel av lådorna.

3 Blomlådorna ska förses med reflexer runt om.

3 Gatan får inte ha karaktären av huvudgata eller genomfartsgata.

3 Blomlådorna får endast stå ute under sommarhalvåret, maj till sept.

3 Lådorna får inte hindra räddnings- eller servicefordon.

3 Lådorna får inte placeras närmare gatukorsning än 20 meter.

3 Det måste vara minst 50 meters fri sikt på var sida om lådorna.

3 Lådornas utformning ska ske utifrån av kommunen fastställda regler.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons