Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisionen granskar Sveaparken

Annons

"Ett politiskt projekt" och en förtroendeklyfta mellan kommunstyrelsen och tjänstemän.

Det är iakttagelser som kommunrevisionen gjort vid en granskning av projekt Sveaparken.

Kommunstyrelsen är av annan mening.

Kommunrevisionens roll är bland andra att vara stöd och hjälp för styrelser och nämnder att bedriva den verksamhet de fått i uppdrag av fullmäktige att göra.

Vid Kommunrevisionens granskning av projekt Sveaparken gjordes en rad iakttagelser som revisionen vill få kommenterade och åtgärdade av kommunstyrelsen:

- Ärendet ska beredas enligt kommunallagens femte kapitel. Granskningen visar att ärendet saknar väsentliga beslutsunderlag i form av externa dokument, tjänstemannayttranden eller uppföljning.

- Interna kommunala organisationen- hur projektet ska följas internt i förvaltningen. Exempelvis löpande avstämning, ansvarsområden etc.

- Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän. I granskningen har svaret i flera fall blivit att "projektet är politiskt". Bedömningen är att projektet visar på en förtroendeklyfta mellan politiker och tjänstemän.

- En beskrivning av pågående och kommande arbete för att slutföra/avveckla projektet.

I Kommunstyrelsens, ks, svar på punkt ett hävdar ks att ärendet beretts på ett korrekt sätt. Det fanns ett beslut om medfinansiering av ett EU mål 2-program i form av en projektbeskrivning från Föreningen Hedemora en levande stads ordförande.

Ärendet var även berett i servicenämnden. Några tjänstemannayttranden inhämtades inte, då projektet inte låg i kommunens regi.

På punkt två svarar ks att syftet med att föreningen föreslog att kommunala tjänstemän skulle sitta med i den så kallade styrgruppen, var att dessa skulle ha insyn i bygglovshantering och bevaka kommunens intressen i parken.

På punkt tre svarar ks att rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän diskuteras ofta i kommunen och att ks har uppfattningen att det inte råder någon förtroendeklyfta mellan ks och tjänstemännen.

Att projektet benämnts som "politiskt" menar ks förmodligen syftar till att iden till projektet väcktes av en ideell förening och att initiativet togs av en politisk grupp och inte av tjänstemän.

På sista punkten svarar ks att projektet redan är avslutat. Däremot har kommunen som markägare ett fortsatt ansvar för parken och underhållet av densamma.

MATS NILSSON

Mer läsning

Annons