Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

REPLIK: Jo, SFI-utbildningen är självklart till för de som arbetar – men vi behöver individanpassa den mer

Annons

Svar på insändaren ”Är SFI-utbildningen inte till för oss som har heltidsjobb?” som publicerades den 15/5 i DT:

Svenska för invandrare, SFI, är självklart till för den som arbetar.En person som kommer till Sverige ska få så goda förutsättningar som möjligt att komma ut i arbete.

Vi på SFI komvux i Falun arbetar med att utveckla undervisningen så att den blir mer individuellt anpassad för att personer lättare ska kunna kombinera SFI med arbete, praktik eller andra insatser.

I Falun väljer eleverna mellan ett antal auktoriserade SFI-aktörer. Efter avslutad kurs kan eleven byta skola. Kommunen ansvarar för att säkerställa att det sker en likvärdig bedömning mellan skolorna.

Hussein Maz som skrivit debattartikeln studerar hos oss på komvux, som är en av flera aktörer. Han undrar om SFI inte är till för dem som arbetar. Självklart är SFI:n även till för den som arbetar, har praktik eller studerar andra ämnen.

Alla vi anordnare har i uppdrag att skapa goda förutsättningar för eleven att både lära sig språket utifrån de mål som finns i Skolverkets kursplaner, samtidigt som den ska ha möjlighet att kombinera SFI med andra insatser.

Svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.

I utbildningen utvecklas förmågor inom hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftlig färdighet. Kunskapskraven för dessa kunskapsområden i varje kurs regleras i fastställd kursplan från Skolverket och betyg ges när man nått målen inom alla kunskapsområden.

Undervisningen kräver också att eleven deltar aktivt och tar ett visst eget ansvar för att studera när han eller hon har frånvaro.

SFI-undervisningen är en del i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser som även kan bestå av till exempel samhällsorientering, andra studier, praktik eller att man redan har ett arbete.

Vi på Komvux är väl medvetna om att vi hela tiden behöver utveckla och omforma undervisningen ännu mer för att i möjligaste mån individanpassa SFI-undervisningen efter individens förutsättningar utan att göra avkall på kunskapskraven och för att kunna kombinera SFI med andra insatser.Vi på Komvux arbetar idag till stor del med digitala lärplattformar där eleven kan ta del av studiematerial om han eller hon missar lektionen. Men vi behöver också utveckla andra metoder för att öka den individuella undervisningen.

Hussein Maz menar bland annat att han inte får skriva prov på grund av sin frånvaro. En lärare hos oss bedömer alltid när en person har tillräckliga kunskaper för att få skriva det nationella provet.

När det gäller Hussein Mazs situation så är det naturligtvis en diskussion som vi för individuellt med honom – både före och efter det här debattsvaret.

Annika Paulsson, till förordnad rektor vid komvux i Falun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons