Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

REPLIK: Enskilda individer som Hans Gleimar ska inte förvirra bilden av Moderaternas ståndpunkter

Annons

Svar till insändaren "Någon moderat bör kunna svara på varför man misstror kompetente Hans Gleimar" som publicerades i DT den 15/2:

Moderat politik är ett lagarbete.

Moderata politiker företräder vårt parti, och måste därför förhålla sig till de regler och överenskommelser som finns inom partiet.

I partiets stadgar finns ett avsnitt, ”Normal arbetsordning för fullmäktigegrupper” som behandlar gruppens arbetssätt och vilka rättigheter och skyldigheter som den enskilde politikern har.

Där står bland annat:

Att om medlemmen inte avser ta ställning som gruppen i övrigt måste detta meddelas övriga gruppmedlemmar.

Att ledamot ska före inlämnandet av motion informera gruppen. Inlämnande av interpellation eller enkel fråga ska föregås av samråd med gruppordföranden eller presidiet.

Att vid gruppsammanträde ska ledamot i förekommande fall klart redovisa avvikande mening.

Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska ledamot som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med rekommendationen, anmäla detta senast vid gruppmötet före fullmäktiges sammanträde.

Ledamot som icke är närvarande vid gruppmötet, ska i god tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande eller rösta på sådant sätt till ordföranden.

Att gruppen kan enligt ”Försäkran för kandidat och förtroendevald” uttala att den inte längre har förtroende för en person som representant.

Syftet med dessa regler är att underlätta för väljarna att skaffa sig en bild av Moderaternas ståndpunkt i olika frågor, utan att enskilda individers åsikter förvirrar den bilden.

Gaby Back, föreningsordförande Moderaterna i Ludvika

HåGe Persson, gruppledare Moderata fullmäktigegruppen i Ludvika

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons