Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Redde ut bidragsbegrepp

Annons

I år är det andra gången som det så kallade gårdsstödet betalas ut. Gårdsstödet beräknas på arealen och den region som jordbrukaren tillhör.

Stödet är inte avhängigt av vad den enskilde jordbrukaren producerar. Den som låter marken ligga i träda får lika mycket gårdsstöd som den som odlar på sin mark. Det tycker jordbrukaren Gunnar Eriksson från Garpenberg är olyckligt.

-Det är inte bra för näringen. Den som brukar sin jord borde få mer betalt än den som inte gör det.

Ann-Marie Fagerberg håller med om att gårdsstödet kan få konstiga effekter och att mer mark kommer att ligga i träda i framtiden. Men hon poängterar att den som låter marken ligga i träda inte får några andra stöd.

-Ingen kan försörja sig på att låta marken ligga i träda och sådan mark kan, vid behov, snabbt återtas i mer aktivt brukande.

Någon skönhetsfläck för landskapet ska det inte behöva bli. Mark i träda kommer att se ut som välskött vall eller förvuxet gräs, men det är inte tal om någon förbuskning av landskapet.

- Syftet med att gårdsstödet är bundet till arealen och inte grödan är att lantbrukaren ska producera det som efterfrågas på marknaden istället för den gröda som ger mest bidrag, förklarar Ann-Marie Fagerberg.

Gårdsstödet är kopplade till krav i andra lagrum som handlar om bland annat djurskydd, växtskyddsmedel, avloppsslam och hantering av foder och livsmedel. Den som inte lever upp till kraven kan förlora en del av sitt stöd.

Lantbrukarna i Dalarnas län får cirka 200 miljoner kronor per år i form av olika stöd. Ungefär hälften av EU:s budget är bidrag till jordbruket. Ann-Marie Fagerberg förstår att det kan verka mycket.

-Men man får tänka på vad man får för skattemedlen. Det finns ett värde i att det oerhörda arbete som våra förfäder lagt ner i landskapet bevaras.

Så jordbrukaren är en form av kulturarbetare?

-Ja, men inte bara. De gör ett arbete som de inte få full ersättning för.

STAFFAN WESTERLUND

Mer läsning

Annons