Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trögt mottagande av flyktingbarn

Annons

Rättviks kommun har beslutat undersöka möjligheterna att ta mot ensamkommande flyktingbarn. Uppdraget att undersöka detta har tillförordnade socialchefen Olle Nilsson fått. Han presenterar sin utredning i slutet av mars eller början av april.

Jan Ås, verksamhetschef för individ och familjeomsorgen i Rättviks kommun bekräftar att avdelningen deltagit i ett möte med Migrationsverket, mer än så har ännu inte hänt.

-Vi måste se förutsättningarna för ett eventuellt mottagande, vilket i sig inte är okomplicerat. Har vi beredskap om till exempel så krävs av barn-och ungdomspsykiatrin BUP, skolan och så vidare. Redan idag har BUP inte möjlighet att ta mot alla barn och ungdomar som behöver stöd.

-Mottagandet kräver en ganska omfattande organisation och beredskap och det gäller att undersöka om vi har dessa förutsättnignar, säger Jan Ås.

Senast förra veckan vädjade Migrationsverket ännu en gång till landets kommuner att aktivt verka för att lösa den akuta situationen

som råder där cirka 300 asylsökande barn och ungdomar för närvarande väntar i någon av landets fyra ankomstkommuner.

Migrationsverket och Integrationsverket pekar i brevet till kommunerna på solidaritetsbegreppet och att barnen behöver ett värdigt mottangande i Sverige.

Från första juli 2006 trädde en lagändring i kraft som innebär att det är kommunerna som är ansvariga för att ordna boende til ensamkommande flyktingbarn.

-Nästan samtidigt i det närmaste tredubblades antalet flyktingbarn som anlände till Sverige. Förra året kom totalt 820 ensamma barn och ungdomar. Just nu kommer i genomsnitt 30 barn i veckan. I huvudsak är det pojkar, ofta i åldern 14 till 17 år, vanligast från Irak, Afganistan och Somalia.

-Vi räknar med att det under år 2007 väntas komma cirka 1500 asylsökande barn utan vårdnadshavare, säger Anna-Karin Berglin, informatör på Migrationsverket.

-Mottagandet i kommunerna går fortfarande mycket trögt. Ingen kommun i Dalarna är på gång att ta mot ensamkommande, asylsökande barn. Kommunerna får statligt stöd för att organisera mottagandet, berättar Anna-Karin Berglin som hoppas konferenserna ute i landet där alla kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer är inbjudna att delta och förhoppningen är att konferenserna ska bidra till en ökad förståelse och snabbare handläggning.

Konferenserna arrangeras på fem platser i landet, band annat i Västerås och Stockholm, Där ges information om hur mottagandet kan fungera och hur det också lyckats i flera kommuner.

Det vanligaste är att kommunerna etablerar ett boende med personal, i egen eller annan regi eller organiserar placering i familjehem.

Mer läsning

Annons