Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny organisation har ökat risken för jäv

Annons

Tjänstemännen vid kommunens miljö- och byggenhet vill att kommunstyrelsen förändrar organisationen vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Orsaken är att de fyra inspektörerna, som i huvudsak arbetar med lagstadgad myndighetsutövning, i dag jobbar under en chef, vars verksamhet de även har i uppgift att granska.

Sedan i fjol ingår miljö- och byggenheten i samhällsbyggnadsförvaltningen. Övriga enheter i förvaltningen är näringslivsenheten och mark- och plan.

- Det är inte bra som det är i dag. Vi kan i dag teoretiskt hamna i en tillsynsjävssituation där vi arbetar med bygglovsärende från mark- och plan. Vi ska göra vårt jobb enligt lagen och granska saken. Samtidigt ingår vi i samma förvaltning och har samma chef. Det handlar om allmänhetens förtroende för vår myndighetsutövning. Alla ska ha förtroende för att vi följer lagen. Ingen ska ens misstänka att vi inte gör vårt jobb, säger byggnadsinspektör Kjell Wikström.

Myndighetsutövning är handläggning och beslut som utgår från lagen. Om lagen säger en sak - och kommunens ledning en annan ska inspektörerna följa lagen.

- Vi har detta system med myndighetsutövning i Sverige för att exempelvis den mat vi äter ska vara okej - och för att inga företag ska kunna förgifta naturen med sin verksamhet. Vill vi fortsätta ha det så måste det finnas en organisation som fungerar för myndighetsutövning. Därför är det så viktigt att vi inspektörer är fristående. Att vi har en egen förvaltning, eller en chef som är enbart vår, säger Wikström.

Kommunalrådet Jonny Jones förstår problematiken. Han är dock inte beredd att inrätta en egen kommunal förvaltning för enbart fyra inspektörer. Det har kommunen inte råd med.

- Men vi ska titta på det här. Vi vill absolut inte ha det på något olämpligt sätt. Vi ska göra en översyn. Jag är övertygad om att vi hittar en lösning. Fler kommuner är i samma situation, exempelvis Leksand, säger kommunalrådet Jonny Jones.

En lösning skulle kunna vara att flera kommuner i samma situation går ihop om en gemensam nämnd och förvaltning för miljö- och byggfrågor.

- Det kan vara en lösning. Men först måste vi göra en översyn av situationen, säger Jonny Jones.

Fakta: Intressekonflikter

Tillsynsjäv: En person är jävig om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som personen själv är knuten till.

Delikatessjäv: En person är jävig "om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet". Regeln är avsedd att fånga upp övriga tänkbara risker för opartiskhet. Det kan gälla för den som särskilt hårt engagerat sig i en fråga eller som är nära vän med någon sakägare.

Kommunallagen 6 kap.

Mer läsning

Annons