Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elev i Rättvik har inte gått i skolan på två år

I oktober 2014 slutade en grundskoleelev i Rättvik att komma till skolan.
Sedan dess har flera försök gjorts att lösa problemet, men utan resultat.
Nu har Rättviks kommun fram till den åttonde december på sig att se till att eleven får sin utbildning.

Annons

Det är myndigheten Skolverket som nu beordrar Rättviks kommun att lösa problemet med den "hemmasittande" eleven och det senast den åttonde december i år.

Skolverket konstaterar i sitt beslut att kommunen inte gjort tillräckligt.

Bland annat lyfter man fram att de möten som ordnats inte alltid har haft alla berörda parter med samt att åtgärdsprogram som upprättats inte under tecknats och att det är otydligt när åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Och i anmälan till skolverket skriver föräldrarna till Rättvikseleven att "Vi ville att mötena skulle präglas av samtal om hur man kan möta ungdomar med svårigheter – pröva strategier, utvärdera hur det fungerar, tänka efter vad man kan justera osv."

Men så har det enligt föräldrarna inte blivit – istället ska berörd personal till största del inte kommit på mötena. Detta ska då i sin tur ha lett till att var och en handlat för sig utan samordning, det har blivit missförstånd och den berörda eleven har mått ännu sämre.

Lars Kratz är ansvarig förvaltningschef i Rättviks kommun. Han kan inte gå in på deltajer i det aktuella fallet, men säger till DT:

– Gången för att komma till rätta med ett sådant här problem är att man först har kontakt med läraren, sedan rektorn och så kan vi i förvaltningen gå in och stötta. Om det sen behövs kan Skolinspektionen kopplas in.

När det gäller den nu aktuella Rättvikselven framhåller Kratz att man från skolans sida har gjort flera insatser under åren.

Ni har fram till den åttonde december på er att lösa problemet och se till att eleven får sin undervisning och det stöd som behövs – klarar ni det?

– Ja, det gör vi. Vi har redan nu vidtagit flera åtgärder.

Gör ni dem enlig "eget huvud" – eller är det tillsammans med elev och föräldrar.

– Det är ett gemensamt ansvar – föräldrarna ska se till att eleverna kommer till skolan och vi ska ta emot dem. I sådana här fall försöker vi ha ett bra samarbete.

Hur många så kallade "hemmasittare" finns det i Rättviks kommun?

– Det är svårt att säga – det finns de som är hemma en kort period och de som är borta längre. Vi arbetar med alla för att hitta lösningar så de kan få sin skolgång.

Har antalet elever som inte går till skolan ökat?

– Svårt att säga – kanske har det blivit något fler de senaste åren, avslutar Lars Kratz, förvaltningschef i Rättviks kommun.

Mer läsning

Annons