Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisen förbättrar - med färre chefer

Annons

Från och med den 1 januari 2002 kommer Dalarnas närpolisområden att motsvara dess kommuner, vilket innebär en bantning från 18 till 15 närpolisområden.

Ett exempel på förändring är att Svärdsjö upphör att vara ett närpolisområde, eftersom det ingår i Falu kommun. Dock kommer stationen att bli kvar.

Länets tidigare uppdelning i tre polisområden; Norra, Södra och Västra, försvinner och samordnas till ett länstäckande polisområde.

- Det ska bli närmare mellan högste chef och polismännen. Tidigare har det varit många turer hit och dit mellan olika chefer innan en fråga kommer upp på agendan, säger Matts Johansson.

I och med omorganisationen tror han att administrationen ska flyta lättare och att man får en bättre gemensamhetssyn.

En ny stabsenhet inrättas för att lättare kunna överblicka länet och samordna verksamheten. Den kallas Polisoperativa Samordningsenheten, POS, och förläggs till Borlänge.

- POS ska hela tiden veta hur många poliser som finns i tjänst i hela länet och hur brottsläget ser ut för tillfället. Dessutom ska de kunna planera insatser för händelser som man vet ska inträffa, till exempel demonstrationer.

Andra nyheter är:

Spaningsroteln. Består av cirka tio poliser som ska ägna sig åt personspaning och spaning på kriminella nätverk. Tanken är att brottslingar över hela länet ska inventeras, men satsningen kommer att sättas in där den för tillfället behövs mest.

Granskningsroteln. Sex erfarna utredare, stationerade i Falun, ska granska anmälningar, samma dag som de gjorts. De ska se till att inga viktiga uppgifter saknas i anmälningen innan den går vidare till utredning. Tanken är att fallet snabbare ska komma i åklagarens händer.

När det gäller brott av mer vardaglig karaktär kan granskaren fungera som förundersökningsledare i utredningen. Granskningsroteln ska finnas tillgänglig mellan klockan 7 och 23 varje vardag, och långt in på natten under helgen. De ska fördela utredningsärenden över länet.

Våldsroteln. Cirka tolv poliser, varav hälften är sexbrottsutredare, ska jobba i våldsroteln som är spridd över länet. Ersätter den tidigare roteln Kvalificerad Kriminalpolisverksamhet, KKV.

VAS; Växel, anmälan, service. Det är den nuvarande växeln i Avesta som fördubblas i personalstyrka för att kunna ta emot anmälningar per telefon.

- 50 procent av anmälningarna vi får in är väldigt enkla och dem kan civilanställda ta emot, säger Matts Johansson.

KARIN WALLÉN

Mer läsning

Annons