Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisen dras in i trätan om Besparingsskogens bidrag

Annons

- Det kan ju inte få vara så att man kan sprida pengar vind för våg, trots gällande verkställighetsförbud och innan överklagningstiden har gått ut, säger Karl-Erik Eriksson med tillägget att hade det gällt något annat företag än Älvdalens besparingsskog, så hade styrelsen sett till att de ansvariga inte blivit gamla i företaget.

Vad ärendet gäller i sak är det administrationsbidrag som jord-ägarstämman beslutade om vid höststämman. Sådant skulle utgå till de olika skifteslagen med nio kronor per reducerat bandland, dock lägst 20 000 kronor.

Beslutet revs upp under vårstämman och ersattes av ett likalydande, men nu omdöpt till verksamhetsbidrag.

Den paragrafen från jordägar-stämman överklagades till länsstyrelsen, som tog ett delbeslut om verkställighetsförbud inför det slutliga avgörandet, som offentliggjordes den 7 juli.

Däri konstaterar länsstyrelsen, genom rättsenhetschefen Sten Carlborg och föredragande Lars Gustafsson, att besluten om administrations- eller verksamhetsbidrag från stämmorna den 24 november 2005 och 17 maj 2006 ska upphävas.

- Men pengarna var redan utbetalade! Trots gällande verkställighetsförbud och trots att överklagningstiden på fyra veckor ännu inte löpt ut, säger en upprörd Karl-Erik Eriksson.

Det skedde den 5 juni och har verkställts av Hans-Peter Olsson och attesterats av jordägarnämndens ordförande Börje Jansson.

- Det handlar inte om några småpengar direkt, utan Älvdalens besparingsskog kan ha betalat ut så mycket som 3,8 miljoner kronor i byapengar.

De ansvariga för utbetalningen kan bereda sig på att få sina göranden och låtanden i ärendet granskade av polisen.

Karl-Erik Eriksson lämnade in sin anmälan till åklagarkammaren under måndagen, och i den skriver han att minst 228 314 kronor, kanske så mycket som närmare 3800 000 kronor, har på ett olagligt sätt betalats ut från Älvdalens besparingsskog. För att ha gjort utbetalningar utan laglig grund pekar han ut, förutom de ovan nämnda, också jordägarnämndens vice ordförande Lars Andersson. Jansson och Andersson beskylls dessutom för att vara jäviga, då de är ledamöter i olika skifteslagsstyrelser.

Det finns ytterligare överklagningar av vårens jordägarstämma i Älvdalen. Bland annat en som vill få stämman ogiltigförklarad, med anledning av att kungörelsen publicerades för sent i lokaltidningen. Men den talan vinner inte gehör hos länsstyrelsen, som konstaterar att stämman hade 269 deltagare, mot knappt hundra normalt, varför förseningen knappast har inverkat menligt på närvaron.

LARS-ERIK KLOCKAR

Mer läsning

Annons