Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisbilsförarna blir allt sämre

Annons

Snart tio år har gått sedan riksdagen beslutade om nollvisionen, det vill säga inga människor ska dö eller skadas svårt i trafiken. För drygt två år sedan (2004) beslutades att nollvisionen ligger fast och inriktningen ska vara fokuserad på problemområden hastighet, onykterhet och användandet av skyddsanordningar bilbälte och hjälm. Besluten innebär att systemutformarna ska ta ett större ansvar för genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder. Polisen tillsammans med Vägverket och kommunerna är en av aktörerna och systemutformare.

I syfte att öka den interna trafiksäkerheten, bland annat skapa den bästa förutsättningen för de nya ofta otillräckligt trafikrutinerade polisaspiranterna beslutade polismyndigheten i Västra Götaland sommaren 2006 (2006-06-20) om en förändrad förarutbildning, som innebar att den orutinerade polisaspiranten inte tilläts köra polisbil annat än i tjänsteutövning. Beslutet ligger väl i linje med krav enligt arbets- miljölagen och nollvisionen.

Polisområdeschefer och avdelningschefer hade inget att erinra mot hinder för den nye polisen att köra brådskande tjänsteutövning eller trängande fall, det vill säga utnyttjande av dispens i trafikförordningen om överskridande av hastighetsbestämmelser och körning mot rött ljus.

Under cirka sex månader ges polismannen tillfälle att stegvis genomgå en förarutbildning, där det tredje sista steget ger godkännande för utryckningskörning. Då kan man underlåta följa gällande hastighetsbestämmelser och under trängande fall påkalla fri väg.

När planering och genomförande av den stegvisa förarutbildning påbörjats för de cirka 200 poliserna ifrågasätts oväntat det nyligen fattade beslutet. Av verksamhetsskäl anser man inom polismyndigheten att nya oerfarna poliser utan den erfarne äldre kollegan vid sin sida, ofta tillsammans med lika orutinerad kollega, under pressade och stressade situationer, ska kunna överskrida gällande hastighetsbestämmelser och utnyttja dispensen vid brådskande tjänsteutövning. Vad blir facit av detta? Och varför agerar ingen med fast hand över dessa riskmoment?

Många poliser som i dag börjar sin yrkesbana saknar förarerfarenhet. De yngre poliserna representerar en helt ny trafikkultur som kännetecknas av att man skaffat körkort senare och där själva körkortsinnehavet är kort. Precis som det finns ambulansförare som cyklar till jobbet finns det i dag polismän som inte kör bil särskilt många mil på sin fritid. Det är anmärkningsvärt och allvarligt att man inte ställer högre krav på den som framför en polisbil- och utryckningsfordon. Att förvärva mogna insikter i bilkörning tar tid och måste få lov att ta tid. Därför måste ansvariga skynda långsamt och med kraft reagera och agera över de påfallande brister som finns i dagens system.

Polisbilsolyckor i England har ökat under de senaste åren. Bidragande orsak, pressade poliser under stress i motorstarka bilar. Alltså samma förhållande som för den svenske polismannen, som dessutom saknar rutin bakom ratten.

Ge de yngre polismän som representerar en ny trafikkultur ordentliga redskap för sin yrkesutövning. Ett långsiktigt skadepreventivt arbete är arbetskrävande men definitivt något som kommer att ge de allra största vinsterna - en minskning av trafikolyckor och trafikskador.

JÖRGEN LUNDÄLV,

Mer läsning

Annons