Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Osäker framtid för glada barn

Annons

På många områden mår dalfolket sämre än genomsnittssvensken, visar en folkhälsorapport (1999-2004).

Här är några exempel:

¥ Tre kommuner; Älvdalen, Borlänge och Malung, redovisar högre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än i riket som helhet.

¥ Det totala ohälsotalet är högre i Dalarna än genomsnittet i landet - både för män och kvinnor.

Höga ohälsotal finns i Smedjebacken, Hedemora och Ludvika. Orsa redovisar en markant ökning både för män och kvinnor.

¥ Dödligheten i skador och förgiftning är högre i länet än i landet. Värst utsatta är invånarna i Orsa, Älvdalen, Hedemora och Avesta.

¥ När det gäller självmord redovisar länet fler än riket som helhet. Flest självmord begås i Orsa och Rättvik.

¥ Nio Dalakommuner har högre dödlighet i hjärtinfarkt än riket i övrigt. Åtta kommuner redovisar högre dödlighet i diabetes än i riket i övrigt.

¥ Åtta Dalakommuner har högre dödlighet i alkoholrelaterade sjukdomar än landet i övrigt.

Dalfolket är också mer överviktigt än landets befolkning i övrigt.

Under sju år (1997-2003) har man tittat på hur mycket kvinnor och män väger.

Dalfolket väger i genomsnitt tolv procent mer än i riket i övrigt.

När det gäller unga personer som mönstrar, visar det sig att de flesta från Dalarna väger mer än rikets genomsnitt.

Bara personer från Smedjebacken och Leksand väger mindre än genomsnittet. Övriga 13 kommuner redovisar högre vikt.

Det sammantagna ohälsomåttet ger ingen entydig bild av kommuner med större eller mindre hälsorisker, men i Älvdalen är det bekymmersamt.

I den kommunen finns flest öppet arbetslösa, den högsta andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll, högst dödlighet i skador och förgiftningar, hög andel dödlighet i alkoholrelaterade sjukdomar och hög dödlighet i hjärtinfarkt och diabetes.

Revisorerna konstaterar att Landstinget Dalarna inte redovisar någon organisation med specifikt ansvar för folkhälsofrågor.

Utskottet för folkhälsa har inte dokumenterat sin verksamhet.

Revisorerna menar att det finns kvalificerad statistik över hälsoförhållandena i länet, men de har inte funnit att materialet utnyttjats.

Revisorerna vill nu att lands-tingsledningen gör en fördjupad granskning hur det lokala folkhälsoarbetet är utformat.

PER MALMBERG

Mer läsning

Annons