Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Orsaborna positiva till att få källsortering

Annons

Nyordningen nästa år innebär att förutom förpackningar och tidningar, ska även matavfallet sorteras ur den brännbara sopan.

För att få reda på hur Orsaborna ställer sig till den utökade källsorteringen, har 300 hushåll ur kommunens kompletta register över v/a-kunder slumpvis valts ut. Enkäterna skickades ut i september och efter en påminnelse erhölls 222 svar, eller en svarsfrekvens på 74 procent.

Enkätsvaren visar att tre av fyra Orsabor är villiga att göra en extra ansträngning för att sortera sitt avfall. Lika många säger att de sorterar av miljöskäl och inte enbart för att följa lagar och regler.

Merparten anser att de har goda kunskaper om hur man källsorterar. På en fråga om vad man med gott samvete kan kasta i kompostkärlet, visar svaren att de flesta sorterar rätt. En vanlig missuppfattning är dock att man tror att hundbajs, blöjor, döda fåglar, snus och cigarettfimpar hör hemma i komposten, vilket inte är fallet.

Att det sorterade avfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt har två av tre enkätsvarare förtroende för. Samtidigt har var fjärde inte en aning om hur det sker.

De allra flesta säger också att de upplever bemötandet från kundtjänst som mycket bra och att ambitionsnivån för kommunens system för källsortering är bra, eller till och med bör höjas. Det senare tar tekniska kontoret som ett tecken att den kommande utökade källsorteringen ligger rätt i tiden i norra länsdelen.

Enkäten innehöll även frågor om vatten och avlopp. Där förklarar sig hela 93 procent vara nöjda med sin leverantör. 97 procent tycker att vi har ett bra vatten och 92 procent anser att avloppsfrågorna fungerar bra.

Även när det gäller vad som får spolas ner i avloppet har Orsaborna bra kontroll. Ett minus är att 30 procent inte vet att kaffesump kan sätta igen en del filter i reningssysteme t.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons