Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialtjänsten får kritik av IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO kritiserar Orsa kommun och socialonämnden för brister i hjälp och åtgärder för unga missbrukare.
Kommunen har bland annat missat att göra omedelbara skyddsbedömningar.
Kommunen får också kritik vad gäller hanteringen av orosanmälningar av barn.

Annons

IVO, Inspektionen för vård och omsorg har granskat Orsa kommuns socialnämnd och nämndens hantering av missbruksvård för unga och orosanmälningar vad gäller barn.

Socialnämnden ska utreda och besluta om nödvändiga insatser för personer mellan 15 och 25 år om hjälp att komma till rätta med missbruksproblem, skriver IVO i sitt beslut.

IVO kräver att socialnämnden i Orsa skyndsamt gör förhandsbedömningar och att beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska fattas inom fjorton dagar.

Om barnet inte fått komma till tals ska anledningen till detta dokumenteras. Den enskildes behov ska dokumenteras. När socialnämnden fått veta att barn kan ha bevittnat våld eller andra övergrepp ska en utredning inledas.

IVO konstaterar flera brister i de ärenden, som granskats och att socialnämnden i Orsa inte alltid vidtagit tillräckliga åtgärder för att se till att unga fått hjälp och stöd att inte fortsätta med sitt missbruk.

Socialnämnden fick vid en tidigare tillsyn av verksamheten kritik av IVO när det gäller anmälningar om barn. IVO konstaterar i sitt beslut att nämndens åtgärder inte är tillräckliga.

IVO riktar kritik mot nämnden i ett fall där en 18-åring omhändertagits av polis och nämnden inte gjort en bedömning av behov av omedelbart skydd. I ett annat fall handlade det om en anmälan angående en 16-åring. Det tog en månad innan nämnden fattade beslut att inte inleda en utredning.

Dessutom anser IVO att socialnämnden inte låtit barn, som berörs själva få komma till tals. Om barnet inte framfört sina åsikter ska det utredas så långt som möjligt och kartläggas på annat sätt.

Socialnämnden ska senast den andra februari 2017 redovisa för IVO vilka åtgärder, som vidtagits för att åtgärda alla brister påpekats. IVO vill också ha redovisat vem som ansvarar för åtgärderna och tidsplanen för dem.

Mer läsning

Annons