Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många överklagar bygg-ja vid Måsen

/

Annons

Under onsdagen hade Orsa kommun fått in totalt fyra överklagningar av kommunfullmäktiges beslut om att fullfölja byggnationen av kvarteret Måsen. Med det ligger nu ärendet hos länsstyrelsen i Falun. Mikael Holmberg är en av de sakägare som överklagat och menar att kommunfullmäktige med sitt beslut tappat respekten för Orsabornas och väljarnas vilja.

- Det minsta man hade kunnat begära är att kommunfullmäktige hade återremiterat ärendet, säger Mikael Holmberg.

- 390 personer inklusive sakägarna har protesterat och kommit med sakliga argument om varför Måsen inte ska byggas. Det är inte många färre än i vargfrågan då det blev folkomröstning, fortsätter han.

I tre av de överklagningar som inkommit till kommunen är huvudargument att inte genomföra Måsenbygget, översvämningsrisken. I en överklagan bifogas också fotografier som styrker att platsen varit utsatt för översvämning under flera tillfällen bakåt i tiden, senast 2000. Sakägarna menar vidare att Orsabostäders byggnation skulle leda till en ökad trafik i området och att trafiken redan nu är ett problem. Istället föreslås att marken skall användas till att skapa ett centralt beläget grönområde. Det ges också förslag om att lösa parkeringsbristen vid campingen genom att avsätta en del av området till bygge av en större parkering.

Sakägare Mikael Holmberg menar utöver det i sin överklagan att Orsabostäder AB:s vice ordförande och ledamot i kommunstyrelsen, Arne Grahn, inte borde deltagit i beslutsfattandet gällande Måsen. Han menar att Arne Grahns deltagande är att betrakta som jäv.

- Han sitter på "två stolar" samtidigt i den här frågan, vilket är sakjäv enligt mig, men det är nu upp till Länsrätten att avgöra det, säger Mikael Holmberg.

Arne Grahn tillbakavisar anklagelserna om att han skulle vara jävig.

- Jag ser mig inte som jävig i frågan, utan skiljer på de två olika rollerna jag har i ärendet. Dels företräder jag Orsabostäders styrelse och dels mitt parti. Dessa två är helt skilda från varandra, menar Arne Grahn.

Han anser heller inte att kommunfullmäktige borde ha återremiterat ärendet.

- Det finns inget som pekar konkret på att en återremiss skulle vara nödvändig. Kommunstyrelsen anser att ärendet utretts tillräckligt, säger Arne Grahn.

Att området skulle vara olämpligt på grund av översvämingsrisk är ett argument som inte delas av Arne Grahn.

- Området har blivit bedömt av expertis och det föreligger ingen risk för översvämning där, så rent tekniskt finns det inget som strider mot att bygget kan genomföras, säger Arne Grahn.

- Jag tror att Länsstyrelsen kommer fram till samma beslut som vi i Orsa kommunfullmäktige har gjort, avslutar han.

Mer läsning

Annons